Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Agost 2019

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, com a membre del Consell Social de les Llengües ha sol·licitat a la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport que convoque al més prompte possible dit òrgan