Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciPolÍtica de privacitat

PolÍtica de privacitat

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana informa a l’Usuari, que quantes dades personals faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat d’Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com estipula la LOPD, escrivint a:

Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana
Pl. Baró de Cortés, s / nº (Mercat de Russafa Interior, 2ª Planta)
València 46006

Objectius de la Recollida de Dades de Caràcter Personal

La naturalesa, abast i finalitat del fitxer o fitxers, depenen de les accions que realitzen els usuaris quan visitin les nostres pàgines. En el cas que els Usuaris plantegin qüestions o sol·licitin informació sobre els serveis oferts per Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, les seues dades personals s’utilitzaran per ajudar-vos i facilitar-li la informació sol·licitada. La recollida i tractament automatitzat de dades de caràcter personal, té com a finalitat el ajudar-vos i facilitar-li la informació sol·licitada a través dels mitjans disposades a la pàgina d’Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, que pugui donar-se el compliment de la relació contractual establerta entre el titular de les dades i l’usuari, l’enviament d’informació publicitària i promocional, relativa als propis productes i serveis d’Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, així com l’enviament de formularis d’enquestes i el tractament de les dades amb fins estadístics, no sent els mateixos utilitzats per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals han estat recollides. En cas d’enviar-nos un CV o carta de resposta per a una oferta d’ocupació, farem ús d’aquesta informació per valorar la seua candidatura.

Mesures de Seguretat

L’informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, d’acord amb el que estableix la Secció 9 de la LOPD i en el Reial Decret 994/1999, en 11 de juny – Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.