Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciAccionsConsum responsable

CONSUM RESPONSABLE, COMERÇ JUST I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

El context socioeconòmic en què vivim ens obliga a replantejar-nos el concepte de consum i a exigir unes normes diferents de relació entre ciutadania i empreses.

Els nostres hàbits de consum són una ferramenta poderosa per a la transformació social, amb les quals promoure la ​​justícia social, l’ètica i la solidaridad.

 Consum responsable és elegir productes i serveis no només per la seua qualitat o preu, sinó també pel seu impacte ambiental i social i la conducta de les empreses.

 És necessari practicar un consum moderat, reflexiu i crític, fent-nos corresponsables de les repercussions de la nostra elecció.

 Promoure el comerç just, com a sistema comercial alternatiu al convencional, que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa.

 Una nova relació honesta entre productors i consumidors. Reduint la cadena d’intermediaris que encareixen el producte.

 La responsabilitat social corporativa és una ferramenta en la gestió i element de diferenciació per a les empreses reconeguda pels consumidors.

 La RSC serveix per a minorar els impactes negatius que l’activitat de les empreses generen i afecta les pràctiques de treball, la protecció de la salut, qüestions mediambientals, lluita contra el frau i la corrupció i els drets humans.

Tots, ciutadania, empreses, administracions i organitzacions hem de fer una tasca de conscienciació sobre la importància de construir un món més just.

Cada persona, en la seua empresa, cercle d’amics i família pot posar en pràctica una visió diferent de com consumir amb responsabilitat. És possible.

ASSESSORAMENT SOBRE CONSUM RESPONSABLE, COMERÇ JUST I RSC

Si tens dubtes sobre com procedir en matèria de consum responsable, comerç just o responsabilitat social corporativa, des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana, habilitem aquest canal de consulta directa amb els nostres serveis jurídics perquè t’assessoren en tot el que necessites