Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Formulari per reclamar la clàusula sòl

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV), davant la quantitat de consultes que està rebent després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que dictamina la devolució de les quantitats cobrades per les clàusula sòl, ha elaborat un formulari tipus per que els afectats puguen dirigir-se a les seues entitats i iniciar el procediment de reclamació de les quantitats.

Per a satisfacció de molts consumidors, les entitats financeres hauran reemborsar tots els diners cobrats indegudament des de l’inici de cada contracte hipotecari, però: lamentablement aquest reemborsament no està previst que es faça d’ofici per part de les entitats financeres.

Per tant, els afectats hauran de sol·licitar en primer lloc al servei d’atenció al client del banc la devolució dels imports de la diferència entre les quantitats abonades per l’aplicació de la clàusula sòl i les que realment hauria haver abonat. Per facilitar aquests tràmits inicials, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha elaborar el següent formulari.

Els perjudicats poden descarregar-lo, emplenar-lo i enviar-lo a la seva entitat financera, bé per correu certificat amb justificant de recepció o per correu electrònic, però sempre deixant constància d’haver efectuat la reclamació.

 

Descarregar el formulari

 

 

Vídeo de la Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana (FESORD), en col·laboració amb la Unió de Consumidors, que explica com procedir davant les entitats bancàries per a la devolució de les clàusules sòl en llengua de signes.

 

Compartir amb: