Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciEls teus dretsComerç electrònic
Els-teus-drets_Comerç-Electrònic

Consultes relacionades

Compra article per internet

Vaig comprar un article electrònic a www.marinapc.es i mai m’han enviat l’article i ni m’han tornat els diners. Vaig pagar 270 € i no se com recuperar els diners. Tinc tota la documentació de la comanda guardada. Què puc fer?

En primer lloc, i com més aviat, en vista del temps transcorregut, hauria de remetre una reclamació escrita al domicili social de l’empresa que realitzava la promoció i venda del producte, acompanyant còpia del justificant d’ingrés de l’import, i sol·licitant el lliurament immediat, i fins i tot l’anul·lació i devolució dels imports lliurats.

Aquesta reclamació escrita ha de realitzar-se de manera que quede constància fefaent de l’enviament, o a través d’una associació de consumidors que defense els seus drets com a consumidor perjudicat. En el cas que en un temps prudencial l’empresa no conteste a aquest escrit, podrà interposar les corresponents reclamacions per publicitat enganyosa i incompliment de contracte, fins i tot, per via judicial per a la devolució dels diners lliurats juntament amb les despeses i perjudicis ocasionats.

Referent a això, la normativa de protecció i defensa dels consumidors, estableix que “llevat que les parts hagen acordat una altra cosa, l’empresari haurà d’executar la comanda com a molt tard en el termini de 30 dies a partir del dia següent a aquell en què el consumidor i usuari haja prestat el seu consentiment per contractar. ”

“En cas de no execució del contracte per part de l’empresari, per no trobar-se disponible el bé o servei contractat, el consumidor i usuari ha de ser informat d’aquesta falta de disponibilitat i ha de poder recuperar com més aviat, i en qualsevol cas en un termini de 30 dies com a màxim, les sumes que haja abonat.

En el cas que l’empresari no realitze aquest abonament en el termini assenyalat, el consumidor i usuari pot reclamar que se li pague el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en el que excedeixin aquesta quantitat.”

Compra un producte al que modifiquen el preu

Vaig comprar un article per Internet, el preu em va semblar magnífic, però quan els consulte sobre el dia d’arribada de la comanda, em comenten que hi havia un error en el preu. Tinc la confirmació de comanda enviat per ells mateixos per correu. Em tornen els diners però jo vull l’article. Puc reclamar?

En efecte, quan l’empresari o comerciant realitza una oferta pel que fa al producte, les característiques, condicions i el preu, destinada a la generalitat dels consumidors, aquesta és vinculant per a ell des del moment en què el consumidor accepta l’oferta i li remet seua acceptació.

Per aquest motiu, en el cas que posteriorment l’empresari comprove que hi ha un error en l’oferta, ha d’assumir la seua falta de diligència en la seua actuació, i en el cas que es tracte de publicitat, anunciar, en la mateixa forma que va anunciar anteriorment el producte, la rectificació de les dades errònies.

No obstant això, si es tractés d’un error evident, que no deixés cap dubte per la desproporció del mateix (per exemple, l’anunci d’un cotxe nou últim model de 35.000 euros, que es posa a la venda per 350 euros), podria considerar-se un abús de dret el qual el consumidor exigís la seua entrega.

De totes maneres, davant de qualsevol incompliment de les seues obligacions per part de l’empresari o de la pàgina web on va fer la compra, el consumidor pot plantejar la reclamació per escrit exigint el seu compliment o acudint a la seua associació de consumidors o organismes de consum perquè tramiten aquesta reclamació.

Compra bo 50€ Groupon

Vull denunciar l’empresa d’Internet Groupon perquè els compre un bo per 50 euros per a un restaurant que ha tancat i no vaig poder utilitzar-lo. Porte més de tres mesos amb nombroses crides de telèfon i missatges a través d’internet perquè em tornen els meus diners i sempre em diuen que estan estudiant el meu cas. Què he de fer?

En primer lloc, i com més aviat, en vista del temps transcorregut, hauria de realitzar una reclamació formal davant un organisme de consum o associació de consumidors, sol·licitant una solució immediata, i fins i tot l’anul·lació i devolució dels imports lliurats.

No obstant això hauríem d’atendre, en tot cas, a les condicions generals del contracte subscrit amb aquesta entitat, Groupon, per si aquests supòsits estigueren contemplats bé amb la devolució dels imports o bé la substitució del bo per un altre similar.

En tot cas, tot i que Groupon podria considerar-se com un simple intermediari per a la localització d’ofertes o descomptes que realitzen les empreses, entenem que si el pagament es realitza a Groupon, aquesta empresa esdevé obligada a la prestació de serveis i lliurament dels productes contractats, més quan intervé un consumidor en l’adquisició i contractació de productes o serveis.

Referent a això, la normativa de protecció i defensa dels consumidors, estableix que “llevat que les parts hagen acordat una altra cosa, l’empresari haurà d’executar la comanda com a molt tard en el termini de 30 dies a partir del dia següent a aquell en què el consumidor i usuari hagi prestat el seu consentiment per contractar. ”

“En cas de no execució del contracte per part de l’empresari, per no trobés disponible el bé o servei contractat, el consumidor i usuari ha de ser informat d’aquesta falta de disponibilitat i ha de poder recuperar com més aviat, i en qualsevol cas en un termini de 30 dies com a màxim, les sumes que hagi abonat.”

Equipatge de la NBA

Recentment he adquirit un equipatge de bàsquet de la NBA per al meu fill (ja que a Espanya no el trobo). Ho he comprat a través de la pàgina web oficial de l’NBA. Ara està retingut a la duana i em demanen declaració del contingut i que em faça càrrec de les despeses. Quines són les obligacions en aquest cas?

Pel que fa a la compra de productes per internet, i fins i tot per catàleg o de forma telefònica, hem de tenir en compte, principalment, a les despeses que pot originarnos l’enviament, depenent del lloc d’origen del producte, sobretot si el venedor està situat fora del nostre país.

Per això, com és el cas, si el producte s’ha adquirit per internet als Estats Units, l’habitual és que haja d’abonar les corresponents despeses de duana, que no és sinó l’IVA que paguem en les nostres compres habituals.

Segurament, però, s’afegiran altres càrrecs de despeses i comissions que li cobrarà l’empresa de transports que s’estigue fent càrrec d’enviar-li el producte al seu domicili, el que pot incrementar substancialment el cost del producte. Aquestes comissions dependrà de cada empresa, per la qual cosa convé informar-se.

En les compres a través d’internet sempre convé tenir en compte qui és el venedor i on està situat, ja que pot dificultar al consumidor l’exercici dels seus drets de garantia.

Llibres que no arriben

He realitzat una compra a través d’una pàgina web perquè m’envien uns llibres. Anteriorment havia realitzat diverses compres en aquesta pàgina sense cap tipus de problema, però he reclamat repetidament informació sobre l’estat de la comanda mitjançant correus electrònics o  telefonades a l’únic nombre que figura en les seves dades. Totes les reclamacions han resultat infructuoses. No rep cap tipus de resposta als correus i tampoc als missatges que dipòsit a la bústia de veu del telèfon. També és freqüent que la bústia no admeta més missatges per trobar-saturat.

És convenient per al consumidor, abans de contractar per internet, llegir atentament tota la publicitat, les condicions generals del contracte i només adquirir el producte o servei quan s’estiga plenament segur i que la pàgina web i l’empresa li ofereixin garantia i seguretat.

És obligatori per a tota empresa que actue en el mercat que indique als consumidors els mitjans o formes de comunicació amb l’empresa (per carta, telèfon o correu electrònic), i, sobretot, el seu domicili social que sempre serà la direcció a la qual puga el consumidor dirigir els seus escrits i reclamacions en el cas que sorgeixi algun problema amb la compra o els enviaments.

En el seu cas concret, comproveu les condicions generals del contracte de la pàgina web en la qual va contractar el servei i acudeixi al procediment per reclamacions o devolucions si no s’han complert els terminis de lliurament, o dirigiu-vos als organismes públics de consum (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de la seva localitat o Servei Territorial de Consum), a l’associació de consumidors a la qual estiga associat, per a presentar la corresponent reclamació en defensa dels seus drets.

Devolució per anul·lació de comanda

En relació amb les compres per Internet, quin és el període legal que tenen les empreses de venda online per a realitzar la devolució dels diners una vegada es realitza una anul·lació d’una comanda? Vaig realitzar un comanda abonant-ho per transferència i vaig estar 3 setmanes esperant que m’arribara. Finalment, vaig anul·lar la compra, i ara fa dos setmanes que espere que em tornen l’import i no hi ha manera.

És convenient per al consumidor, abans de contractar per internet, llegir atentament tota la publicitat, les condicions generals del contracte i només adquirir el producte o servici quan s’estiga plenament segur i que la pàgina web i l’empresa li oferisquen garantia i seguretat.

En este cas, en el que existisca una falta de compliment en l’execució del contracte per part del venedor per no trobar-se disponible el bé objecte de la comanda, la normativa indica que el comprador haurà de ser informat d’esta falta de disponibilitat i haurà de poder recuperar com més prompte millor, i en qualsevol cas (si el contracte no especifica un termini menor) en un termini de trenta dies com a màxim, les sumes que haja abonat. En el cas que el venedor no realitze este abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar les indemnitzacions corresponents.

Màquina de cafè avariada

Vaig comprar una màquina de cafè nova per Internet, a meitat de preu i pagament ajornat a 12 mesos sense interessos (valia uns 1229 € i l’oferien a uns 706’90 enviament inclòs). La primera que em van enviar va arribar avariada, pel que vaig reclamar i m’envien una altra que arriba 15 dies més tard. Aquesta segona es va avariar al mes següent, i al poc de portar-la a reparar al Servei Tècnic Oficial de la marca es va tornar a espatllar. Puc sol·licitar la devolució dels diners?

El venedor o fabricant ha de lliurar l’article en condicions idònies per al seu ús, i en cas de mal funcionament o defecte d’origen, ha de reparar en el termini més breu possible, de forma totalment gratuïta per al consumidor.

En el cas que la reparació del bé no és possible, ha de lliurar un altre que surt malament o tornar el preu. En aquest cas, atès que les contínues reparacions de la cafetera no ha posat l’aparell en correctes condicions d’ús, pot reclamar la resolució del contracte i devolució dels imports.

Venda a distància

Incompliment de pressupost

Fa uns dies vaig demanar un pressupost a una empresa, em van enviar el pressupost i vaig realitzar la transferència del pagament. He rebut malament el material i no es correspon amb el pressupost. Els he cridat i no em donen solució. Què puc fer?

Les empreses han de complir amb les promocions i les condicions oferides, tant en els anuncis que realitzen, com en els seus fullets o catàlegs i, especialment, en allò que s’ha indicat en el contracte de compra o, inclús en el pressupost si en ell apareixen les característiques del producte adquirit o sol·licitat. Qualsevol error en la informació, característiques anunciades o en el preu haurà de ser assumit per l’establiment, qui a més, ha d’assegurar-se de disposar del producte en suficient quantitat per a atendre la demanda dels consumidors i amb les especificacions facilitades i confirmades per escrit.

És essencial que qualsevol diferència entre el que adquirix i allò que s’ha entregat siga comunicada de forma immediata al comerciant o empresari. Davant de qualsevol incompliment de les condicions de compra, entrega de la mercaderia, preu, característiques, etc.., pot sol·licitar els Fulls de Reclamacions en el propi establiment o reclamar mitjançant una associació de consumidors que defenga els seus legítims drets com a consumidor, aportant còpia del pressupost, publicitat, etc.

Finalment, en el cas que l’empresa o establiment no donen una solució satisfactòria a la reclamació presentada, pot intentar l’arbitratge de consum (si estigueren adherits a este sistema de resolució de conflictes) o, en última instància, acudir a la via judicial. Per a l’arbitratge de consum, l’empresa haurà d’estar prèviament adherida o prestar el seu consentiment expresse a utilitzar la dita via, perquè encara que és ràpida i gratuïta, també és voluntària, per la qual cosa no es pot obligar a acudir a l’arbitratge.

Neteja a vapor

Estos dies m’ha visitat un comercial en ma casa per a vendre’m una màquina de neteja a vapor, amb la que estic realment interessada. He consultat en uns quants llocs i la màquina que m’oferixen és de bona qualitat i les condicions de finançament són interessants, però vull estar segura, quina documentació han d’entregar-me en el moment de la compra?

En primer lloc, han d’entregar-li tant el contracte de compravenda, com el contracte de finançament si es realitza amb una empresa distinta, en el que s’indiquen expressament els imports, tipus d’interés, T.A.E., comissions que es puguen aplicar, terminis, etc.

A més, al tractar-se d’una compra realitzada fora d’establiment comercial, és obligatori que li entreguen un document de desistiment, per mitjà del qual comunicar a l’empresa el seu desig de resoldre el contracte dins dels terminis legals, que són de 7 dies si en les condicions generals no s’amplia. En el dit document, ha de constar la direcció on remetre el document, sempre per escrit i de manera que el consumidor tinga constància de l’enviament i recepció per l’empresa.

En segon lloc, per la qual cosa referix a la màquina de neteja, hauran de facilitar-li el corresponent manual d’instruccions, on conste el funcionament i manteniment de l’aparell, i si l’entrega de la màquina de neteja es realitza posteriorment a la firma del contracte, hauran de donar-li un albarà d’entrega on conste la data, perquè és des d’este moment quan començaran a comptar els 7 dies del dret de desistiment.

Quasi regalat

Es pot anul·lar una comanda amb una empresa que va enviar comercials a casa de ma mare (de 77 anys) , amb l’excusa que “por 3 euros més al dia li regalo…”, van aconseguir que firmara una primera comanda de 900 euros a pagar en 24 mesos (66 euros al mes) i una segona comanda per import de 3.000 euros (99 euros al mes durant 29 mesos) ?

En efecte, qualsevol contracte celebrat fora d’un establiment mercantil (en este cas, quan el comercial ens visita a casa) , s’establix el dret de desistiment de 7 dies, per la qual cosa el consumidor pot renunciar a allò que s’ha adquirit, havent de tornar l’empresa els imports rebuts i anul·lant el contracte subscrit.

El dit termini de 7 dies comencen a comptar de la firma del contracte o, si la comanda s’entrega posteriorment, des de la recepció dels béns adquirits. S’haurà de comunicar, de forma fefaent (burofax, telegrama, etc…) a l’empresari dins d’eixe termini de 7 dies, el seu desig de desistir del contracte, per mitjà del document de desistiment que li haurà entregat l’empresari en el moment de la firma del contracte.