Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciAssocia’t – Amb tu, som més forts

Associa’t – Amb tu, som més forts

Qualsevol ciutadà que contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, rebrà informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa, però només els associats obtindran informació especialitzada dels advocats de l’associació i podran tramitar la seua reclamació a través del Departament Jurídic, informats permanentment de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

Des del Departament Jurídic de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana farem totes les gestions possibles per defensar els interessos com a consumidors i usuaris dels nostres associats, realitzant l’oportuna mediació davant l’empresa reclamada i acudint, si cal, als organismes supervisors competents per vigilar i revisar l’actuació de l’empresa.

A més, i si fos necessari, els associats podran acudir a la via judicial a través del nostre departament jurídic.

De la mateixa manera, els nostres socis reben informació puntual sobre novetats legislatives que afecten els drets dels consumidors i usuaris. També remetem als socis la revista digital ConsUCE, amb important informació, notícies i novetats per als consumidors i usuaris valencians.

I, per descomptat, podran participar de manera preferent en totes les activitats organitzades per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana: jornades, cursos informatius, tallers, etc …, així com accedir a la zona privada del web per consultar i descarregar-se les revistes, guies i llibres editats per l’associació.

Ací pots fer el pagament de la quota anual a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

Pots fer el pagament amb targeta bancària o per Bizum.

Condicions i avantatges de la Unió de Consumidors

Alta en l’Associació

S’abonarà una quota d’inscripció de 45€, independentment de la data d’alta. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent sent l’import de la quota 36€.

Rebrà la nostra informació

Revista digital amb les últimes novetats i notícies de consum, publicacions temàtiques, jornades, taules rodones, conferències…

Canal de consultes específic

Apropem al consumidor les diferents vies per poder ampliar coneixements pel que fa a temes de consum i resoldre tots aquells dubtes que puga tindre.

Convenis de col·laboració

Acords de col·laboració amb diferents professionals i empreses, per prestar els seus serveis en les millors condicions.

Fitxa d'alta

Per l’alta en l’Associació s’abonarà una quota d’inscripció de 45 euros, independentment de la data d’alta. Les següents quotes es renovaran al gener de l’any següent sent l’import de la quota 36 euros, llevat que, amb un mes d’antelació al venciment, es prodüisca per la seua banda comunicació escrita.

Els associats obtindran informació especialitzada dels advocats de l’associació i podran tramitar la seua reclamació a través del Departament Jurídic, estant permanentment informats de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

Aquesta informació , totalment voluntària, queda registrada en un fitxer informatitzat i gestionat exclusivament per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. En cap concepte serà cedida a cap empresa i institució, excepte per a la gestió de les reclamacions que ens indique.

Vostè té dret a accedir a ella, rectificar-la o cancel·lar-la de conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) dirigint-se a Pl. de Baró de Cortés, s/n , 46006 València, o enviant un correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org. Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en agpd.es.

    DADES PERSONALS
    DADES PER A LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA