Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciQui som
La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana és una associació de consumidors de caràcter privat i sense ànim de lucre, que es dedica a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a consumidors i usuaris, la representació i defensa dels seus interessos (individuals i col·lectius) i el desenvolupament de la seua participació en la vida social.

Des de la seua constitució, l’any 1989 fins al moment actual, Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha aconseguit un alt grau de consolidació i una important presència en la societat valenciana que la reconeix com a vàlid interlocutor i una de les entitats més representatives dels consumidors i usuaris valencians.

Qualsevol ciutadà que contacte amb la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, rebrà informació gratuïta sobre la seua consulta o on tramitar la seua queixa, però només els associats obtindran informació especialitzada dels advocats de l’associació i podran tramitar la seua reclamació a través del Departament Jurídic, estant permanentment informats de les gestions realitzades i de la resolució de l’expedient.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana està integrada en CAUCE, Confederació d’Associacions d’Usuaris i Consumidors Europeus, de la qual també formen part la Unió de Consumidors d’Andalucia, Unió de Consumidors d’Extremadura, Unió de Consumidors de Catalunya i la Unió de consumidors d’Euskadi.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana consta, a la seua seu autonòmica així com en les respectives seus provincials, de diferents departaments mitjançant els quals ofereix tant als seus associats com al ciutadà en general diferents serveis que poden ser del seu interès.

 • Departament jurídic

  La nostra associació compta amb un departament jurídic propi, que a l'oficina de la ciutat de València està format per dos lletrats, que són treballadors a temps complet de la Unió de Consumidors.

  El servei del departament jurídic s'encarrega especialment d'elaborar les denúncies davant l'administració, empreses, a més de fer al·legacions a la normativa, assistir als arbitratges i dur a terme les reclamacions que finalment acaben a la via judicial.

 • Reclamació de tramitacions

  Servei encarregat de l'atenció de consultes dels consumidors així com la tramitació de les queixes a la via extrajudicial i la mediació dels associats.

 • Administració i Personal

  Departament encarregat de  l'atenció als socis i manteniment actualitzat de les seves dades de contacte per millorar la comunicació de jornades i la informació de noventas.

  També la preparació i informació dels assistents a les activitats desenvolupades per l'associació: cursos, jornades, assemblees, etc...

 • Premsa i Comunicació

  Departament encarregat de traslladar als mitjans de comunicació les activitats de l'associació:

  • Incidències detectades en el funcionament dels serveis públics i empreses privades en la seva relació amb els consumidors i usuaris.
  • Col·laboració en la preparació i edició de la revista ConsUCE.

Tots aquests departaments tècnics de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana tenen una funció de gran importància en la protecció dels consumidors i usuaris valencians, ja que a través dels mateixos es canalitza el treball i es seleccionen les matèries sobre les quals el Departament Jurídic ha d’actuar de forma preferent.

El règim de treball d’aquests departaments tècnics es basa en estudis de camp, investigacions, estadístiques i enquestes, tot això per tenir un òptim grau de coneixement dels aspectes més complexos i inquietants, en el món de les relacions de consum, per al ciutadà valencià. La recerca i selecció de temes, es realitza sempre des del punt de vista del consumidor, aspecte aquest de summa importància, ja que el sentir de la societat ens permetrà realitzar una selecció dels temes sobre els quals treballar, adequada a la realitat imperant.

Activitats dels departaments tècnics i jurídics

 Atenció de consultes.
Tramitació de reclamacions en defensa dels socis.
Intervenció en els diferents mitjans de comunicació per informar i formar l’esperit crític dels consumidors.
Campanyes informatives en l’àmbit autonòmic, provincial i local.
Seguiment legislatiu de tota la normativa que vagi publicant en els diferents butlletins oficials (BOE, DOGV, BOP).
Realització d’enquestes en les que es determinin els nivells d’informació, hàbits de consum, discontent, etc…
Tractament informatitzat de les fulles de reclamacions i consultes rebudes, i realització d’estadístiques de les consultes i reclamacions formulades i resoltes.
Unió de Consumidors

Serveis prestats als associats

 Informació i atenció de consultes jurídiques.
 Atenció de reclamacions en via extrajudicial.
 Atenció de reclamacions a través de les Juntes Arbitrals de Consum.
 Atenció de queixes i denúncies davant les autoritats competents.
 Realització de Jornades i activitats de formació i informació relacionades amb els drets dels consumidors i usuaris.
 Enviament de la revista digital ConsUCE, amb informació bàsica d’actualitat, novetats legislatives d’interès per als consumidors i usuaris.