Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciAvís legal

Avís legal

Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta web són propietat d’Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i en el cas d’altres logotips o marques són propietat dels seus respectius propietaris / empreses i només apareixen com a caràcter informatiu de les mismas.En cap cas, s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari, implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge de la mateixa. Per tant, es prohibeix suprimir, eludir, adaptar o modificar el “copyright”, la informació continguda en aquest website o el seu disseny.

Així mateix, es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’autorització expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de kaizengroup.es llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a la nostra empresa per la legislació vigent.

Garanties i Responsabilitats

Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina web, ni l’absència de virus i / o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega.

L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website .

Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als que es faci referència a la web.

Així mateix, l’empresa no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, integritat o actualització de la informació que s’ofereix a la seva pàgina web.

Restriccions d’Accés

Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part del mateix.

Durada i Modificació

Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a modificar i / o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

Acceptació de les seues condicions

L’accés i navegació per aquesta la pàgina Web comportarà l’acceptació de les condicions generals establides en aquest apartat.

 

LLEI APLICABLE

Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la Llei Espanyola, sent els jutjats i tribunals de València els únics competents per conèixer de la matèria.

Si alguna de les estipulacions contingudes en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.