Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciAccionsSeguretat alimentaria

LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA A LES TEUES MANS

CAMPANYA D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I HIGIENE D’ALIMENTS 

La higiene alimentària es defineix, segons l’Organització Mundial de la Salut, com “el conjunt de condicions i mesures que han d’estar presents en totes les etapes de producció, emmagatzematge, transformació, transport, conservació i cuinat domèstic de l’aliment, per a garantir la salubritat dels aliments”.

Quan els aliments no són manipulats adequadament, poden contaminar-se i transmetre microorganismes, com a bacteris, fongs i paràsits. Una altra font de malalties és el maneig inadequat de productes químics com els insecticides, herbicides, detergents o altres tòxics, que poden contaminar els aliments.

Entre la ciutadania està bastant estesa la idea que els problemes derivats de la manipulació dels aliments se circumscriu a l’àmbit industrial i hostaler. Les dades demostren que no és així i que un percentatge d’intoxicacions alimentàries tenen el seu origen en la llar.

És necessari que la ciutadania entenga que per a aconseguir una higiene correcta en la manipulació dels aliments, cal començar amb unes normes a seguir quan comprem, després quan emmagatzemem els aliments, posteriorment en el seu cuinat i/o consum i finalment en l’emmagatzemat d’aliments ja cuinats, tant si es congelen o no, i el seu posterior consum.

El consumidor ha de saber triar i reconèixer la qualitat dels aliments, a més de com conservar-los i manipular-los adequadament per a evitar contaminacions i pèrdues de qualitat. Amb això, l’etiquetatge és la informació que obligatòriament ha de portar tot aliment.

 

 

T’ASSESSOREM!

Si tens dubtes sobre seguretat alimentària des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, habilitem aquest canal de consulta directa amb els nostres serveis jurídics perquè t’assessoren en tot el que necessites.

     Per favor, selecciona... Tassa.