Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciAccionsSeguretat alimentaria

MUESTRA LAS CARTAS. EN LA MESA NO TE LA JUEGUES

CAMPANYA D’INFORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ SOBRE AL·LERGÒGENS I ELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES

La Organització Mundial de la Salut xifra que entre l’1%i el 3% de la població mundial pateixen alguna al·lèrgia alimentària. Si vam sumar a la població amb algu tipus d’intolerància alimentària, el percentatge puja al 10%.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana está compromesa amb la sensibilització  social en matèria de seguretat alimentària.

És important conscienciar a productors i hostalers sobre la normativa i les bones pràctiques per a evitar sancions i garantir un consum segur per a tots i totes.

Aquesta campanya pretén la difusió dels drets de les persones consumidores en relació  amb els al·lergògens i intoleràncies en el sector de la hosteleriia i fer partíceps als hostalers i la societat en general amb un ús responsable que beneficie a tots i totes.

QUÈ SÓN ELS AL·LERGÒGENS?

Els al·lergògens alimentaris són compostos que poden trobar-se en els aliments que consumim i afecten a la salut de les persones sensibles a ells. Substàncies innòcues que resulten perjudicials i que es mostren com una amenaça per al nostre sistema immunitari.

L’actual normativa de al·lergògens alimentaris, tant a nivell europeu com nacional, han suposat un avanç en la seguretat alimentària per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies al menjar.

QUI HA DE COMPLIR?

La llei s’aplica punt als aliments no envasats com als envasaments, distribuïts en bars, restaurants, menjadors públics (col·legis, hospitals o empreses), càterings, màquines expenedores o els venuts a distància.

L’hostaler és responsable d’informar els seus clients sobre els al·lergògens. La omisió d’aquesta pot comportar sancions importants per a l’establiment.

COM PODEM COMPLIR?

La informació sobre al·lergògens ha d’estar disponible per als consumidors mitjançant suports com el paper, de forma telemàtica o oral perquè el públic comprenga qué és el que conté cada plat i així puguen triar la opció que preferisquen de forma segura.

Es recomanable és fer-ho per escrit en el menú.

Aquesta informació ha de complir uns aspectes bàsics de llegibilitat, estar en un lloc destacat i visible, amb un tamany de lletra mínim de 1,2mm.

T’ASSESSOREM SOBRE AL·LERGÒGENS!

Si tens dubtes sobre com procedir en matèria de al·lergògens des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Salut Pública de la Generalitat Valenciana, habilitem aquest canal de consulta directa amb els nostres serveis jurídics perquè t’assessoren en tot el que necessites.
s