Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciDeclaracions nutricionals

Declaracions nutricionals

L’etiquetatge dels aliments és el principal mitjà de comunicació entre les empreses productores i les persones consumidores. No sols inclou els ingredients, sinó també qualsevol missatge, dibuix o símbol relacionat amb el producte, tant si  figura en la pròpia etiqueta, com si ho fa en l’envàs, el rètol, la faixa o el collet que l’acompanyen.

 

Entre la informació que els productors subministren als consumidors i les consumidores destaquen les declaracions nutricionals i de propietats saludables.

Una declaració es qualsevol missatge o representació que no siga obligatori d’acord amb la legislació comunitària o nacional, inclosa qualsevol forma de representació pictòrica, gràfica o simbòlica, que afirme, suggerisca o done a entendre que un aliment posseeix unes característiques específiques.

I una declaració nutricional és qualsevol declaració que afirme, suggerisca o done a entendre que un aliment posseeix propietats nutricionals beneficioses específiques amb motiu de l’aportació energètica (que proporciona o no, i en grau reduït o incrementat), i/o dels nutrients o altres substàncies (que conté o no, i en proporcions reduïdes o augmentades).

Les declaracions nutricionals no són obligatòries però, amb la  finalitat de garantir un elevat nivell de protecció dels consumidors i de facilitar que aquests trien entre els diferents aliments, els productes comercialitzats han de ser segurs i posseir un etiquetatge vertader i cert d’acord amb la normativa europea.

La consulta i la correcta interpretació de les declaracions nutricionals ajuden a triar el producte alimentari més saludable per a les persones consumidores.

Taula de valors nutricionals