Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciResponsabilitat social corporativa

Donem la cara

Compromesos amb la Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un enfocament empresarial que implica que les empreses consideren l’impacte de les seues activitats en la societat i el medi ambient, a més dels seus objectius econòmics i financers. La RSC implica que les empreses assumeixen la responsabilitat de les seues accions i cerquen contribuir positivament al benestar de la societat.

 

Els pilars de la RSC 

1. Responsabilitat cap a la Societat

Això inclou contribuir al benestar de les comunitats locals a través de donacions, voluntariat i suport a projectes socials.

2. Sostenibilitat Ambiental

Implica minimitzar l’impacte negatiu en el medi ambient mitjançant pràctiques sostenibles, reducció de residus i conservació de recursos naturals.

3. Ètica Empresarial

Significa operar de manera transparent, respectar els drets humans, promoure condicions laborals justes i mantenir alts estàndards ètics en totes les operacions.

Sens dubte, la Responsabilitat Social Corporativa ha de ser assumida i implementada per les empreses, incentivada pels governs i demandada per la societat. Per això, és important exercir una tasca de conscienciació sobre la importància de construir un món més just, acció que promovem des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb Presidència de la Generalitat.