Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciEnllaços

Li oferim una sèrie d’enllaços a pàgines d’interés referides a temes de consum o de consulta recomanable per a les persones consumidores.


Conselleria d'Economia Sostenible

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l’exercici de les competències en matèria d’economia, indústria, energia i mines, comerç i artesania, turisme, treball, formació professional per a l’ocupació exercint les competències que legalment té atribuïdes a estos efectes.

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaría y Nutrición

L’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició, Aecosan, integra i exerceix en el marc competencial de l’administració general de l’estat les funcions relacionades amb la promoció i el foment dels drets dels consumidors i usuaris en béns i serveis, així com la seguretat alimentaria i la nutrició saludable.

Federación Valenciana de Municipios y Provincias

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies participa en diferents Comissions institucionals per al desenrotllament de polítiques en la Comunitat; així com en l’elaboració de projectes i distribució d’ajudes i subvencions. La coordinació de la FVMP amb la Generalitat és essencial per a dotar de ferramentes i millorar els recursos a les entitats locals.

logo_aesa

Informació sobre aeroports, companyies aèries, legislació estatal i europea sobre transport aeri i funcionament i competències de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). També informa sobre els drets dels passatgers i els requisits de seguretat per accedir als aeroports i avions (equipatge prohibit, etc).

Ministerio de energía, turismo y agenda digital

Pàgina web de l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de les Telecomunicaiones, amb informació sobre els procediments d’altes i baixes, portabilitat, reclamacions, etc, tant de telefonia mòbil com fixa, així com tarifes dels serveis de tarifació addicional i serveis Premium.

Banco de España

Pàgina web del Banc d’Espanya, amb informació financera i normativa que regula el sector financer i bancari espanyol. Publica periòdicament informació sobre les reclamacions remeses i resoltes pel seu Servei de Reclamacions.

Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones

La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions informa a la seua pàgina web sobre la normativa i resolucions que afecta les companyies asseguradors i entitats financeres que comercialitzen fons de pensions. També regula els serveis de reclamacions i al Defensor de l’assegurat i Partícip de Fons de Pensions, així com el Consorci de Compensació d’Assegurances.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

La Comissió Nacional del Mercat de Valors regula els procediments de comercialització i venda d’accions i valors en els diferents mercandos borsaris i financers. La seua pàgina web informa sobre la tramitació i gestió dels valors així com els procediments d’inspecció i supervisió en els àmbits de la seva competència.

El Síndic de Greuges vetla per el compliment i respecte dels drets i llibertats que assisteixen a les persones davant de les Administracions públiques de la Comunitat Valenciana. Investiga les queixes que presenten els ciutadans i ciutadanes amb agilitat, eficàcia i des d’una total independència. També inicia investigacions d’ofici.

València es posa al front, al llarg d’enguany 2017, d’un moviment transformador cridat Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà. Coneix la web de “VALENCIA 2017: Capital Mundial de l’Alimentació” en el que col·labora l’Ajuntament de València

Fent-empresa.-iguals-en-oportunitats

La Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, ha resuelto la validación y concesión del visado del Plan de Igualdad a la Unió de Consumidors de València, así como el uso del sello “Fent empresa. Iguals en oportunitats”, con una vigencia hasta el 7 de octubre de 2024. La obtención del visado de nuestro Plan de Igualdad, y el uso de este sello, supone un reconocimiento por la aplicación de políticas tendentes a corregir las desigualdades de género.

  Descargar

Els nostres companys en altes Comunitats Autònomes

UNIÓN CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA

UCA / UCE pretén la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a consumidors i usuaris, la representació i defensa dels seus interessos (individuals i col·lectius) i el desenvolupament de la seva participació en la vida social. UCA / UCE està composta per les Unions de Consumidors provincials d’Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla.

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE EXTREMADURA

La Unió de Consumidors d’Extremadura-UCE porta 20 anys lluitant per la defensa dels drets i els legítims interessos dels ciutadans extremenys, procurant resoldre els seus problemes i millorar la seva qualitat de vida, posant a la seva disposició serveis professionals d’assessoria jurídica en matèria de consum.

Unión consumidores Euskadi

La Unió de Consumidors d’Euskadi-UCE és una federació d’àmbit autonòmic dedicada a la defensa dels drets dels ciutadans en la seva doble faceta de consumidors i usuaris. Està formada per tres associacions provincials, prestadores dels serveis, situades en cadascun dels territoris històrics de la Comunitat Autònoma Basca.

UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA

La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC segueix treballant per defensar els drets i deures dels consumidors per a que aquests puguen comprar productes i gaudir dels serveis amb les majors garanties i total tranquil·litat.