Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciConsultes
Consultes

Consultes

Si té dubtes, preguntes, o simplement vol deixar-nos els seus comentaris o aportacions, pot utilitzar el següent formulari i li respondrem amb la major brevetat.

Les seues observacions són sumament importants per nosaltres.

VALÈNCIA:

  96 373 71 61 | 96 373 71 09
   Plaza Barón de Cortés, s/nº
(Mercat Russafa Interior, 2a Planta)
46006 – València

ALACANT:

  96 521 78 52
Calle Pablo Iglesias, 29, Entlo. Dcha
03004 – Alacant

    Aquesta informació, totalment voluntària, queda registrada en un fitxer informatitzat i gestionat exclusivament per la Unió de Consumidors de València. En cap concepte serà cedida a cap empresa i institució, salve per a la gestió de les reclamacions que ens indique.

    De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDGDD), pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de València, mitjançant correu postal (Pl. Baró de Corts, s/n – Mercat de *Ruzafa, interior 2a planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org.