Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciFormulari reclamació CAIXABANK

Formulari reclamació CAIXABANK

Davant l’anunci per part de CAIXABANK de modificar les condicions actuals dels clients de BANKIA, amb el cobrament de noves comissions en les targetes de dèbit emeses per BANKIA, fins ara gratuïtes, i que ara passaran a tindre una comissió de 36 euros anuals, des de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA considerem que suposa una greu modificació de les condicions pactades inicialment amb l’entitat, que sense contraprestació o millora dels serveis, suposen un greu perjudici econòmic per als clients que provenen de BANKIA.

En pitjor situació es troben, si cap, aquelles persones que tenen un préstec hipotecari el tipus d’interés del qual estiga vinculat a la contractació d’altres serveis amb l’entitat, especialment, targetes financeres, perquè l’estalvi inicialment previst amb la contractació de la targeta de dèbit, es veu ara frustrat amb el canvi de les condicions per part de CAIXABANK.

Per això, els clients afectats poden valorar dues opcions d’actuació:

Remetre reclamació a CAIXABANK mostrant la seua disconformitat amb la modificació de les condicions contractuals existents fins al moment i subscrites amb BANKIA
Canviar d’entitat bancària, traspassant tots els comptes i serveis a la nova entitat, qui s’encarregarà del canvi de domiciliacions bancàries.
Encara que el canvi d’entitats bancàries no sol ser freqüent, precisament, per la profunda vinculació amb l’entitat mitjançant comptes bancaris, d’estalvi, plans de pensions, targetes i, fins i tot, préstecs hipotecaris i/o personals, les persones consumidores poden fer el canvi de banc, sent la nova entitat la que s’encarregarà de les gestions necessaris, fins i tot per al canvi dels rebuts domiciliats.

Per al cas de tindre préstec hipotecari, pot sol·licitar-se a la nova entitat una proposta de préstec que podria, fins i tot, millorar les actuals condicions. O, en cas contrari, mantindre només amb l’antiga entitat el préstec i el compte de càrrec vinculada, sense que aquesta entitat puga cobrar cap import en concepte de comissió de manteniment del compte si aquesta està destinada exclusivament al pagament del préstec hipotecari.

Des de la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA entenem que no és assumible que la fusió i absorció d’entitats bancàries suposen un perjudici econòmic per a les persones consumidores, que a més ja venen patint el tancament de sucursals i una comptant reducció d’horaris en l’atenció personal, que cada vegada més remeten als caixers per a la realització de gestions de caixa, quan en moltes ocasions es tracta de persones majors que no estan habituades a la utilització d’estàs màquines i necessiten d’una atenció personal.

Si és una persona afectada per les recents modificacions anunciades per CAIXABANK, pot emplenar el present formulari per a fer la seua reclamació a l’entitat bancària, que serà remesa al Departament d’Atenció al Client de CAIXABANK S.A., i de la qual haurà de contestar en un termini màxim de 2 mesos.

Si CAIXABANK no atenguera la reclamació o no contestara en aquest termini, pot contactar amb la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA per a valorar les actuacions a dur a terme amb posterioritat.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
FORMULARI CAIXABANK
Motiu de reclamació CAIXABANK *

Sol·licite (marque una o diverses opcions) *


Les dades que facilite en el formulari només seran utilitzats per a la gestió de la seua sol·licitud. De conformitat amb el que disposa la normativa vigent de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals seran tractats per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana únicament a aquesta fi.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i els de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, mitjançant correu postal (Pl. Baró de Corts, s/n – Mercat de Ruzafa, interior 2a planta – 46006 València), o mitjançant correu electrònic a administracion@uniondeconsumidores.org