Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciFestivals de música

Festivals de música

LA UNIÓ DE CONSUMIDORS COMPROVARÀ QUE ELS FESTIVALS DE MÚSICA I CONCERTS CANCEL·LATS PEL COVID-19 OFERISQUEN LA DEVOLUCIÓ DE LES ENTRADES

En aquests últims dies s’ha detectat des del departament jurídic de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana un considerable increment de la demanda d’informació i assessorament relacionada amb els procediments per a reclamar a les empreses organitzadores de Festivals de Música i Concerts la devolució de l’import de les entrades per a aquests esdeveniments amb motiu de l’anul·lació o cancel·lació amb motiu del COVID-19.

En aquest sentit, les persones consumidores afectades traslladen a l’entitat que l’única opció que ofereixen els organitzadors dels esdeveniments és la vigència de l’entrada per a edicions futures, encara sense concretar i, a vegades, l’única possibilitat de permetre el canvi de titularitat de l’entrada, però sense facilitar en cap cas, la devolució dels imports abonats.

En moltes ocasions, els dubtes que trasllades les persones afectades vénen motivades per la falta d’informació dels propis organitzadors dels esdeveniments, ja siga per la falta de resposta a missatges que remeten els afectats i queden sense resposta o per comunicats molt difusos que no aclareixen ni els procediments de devolució ni si oferiran el reembossament de les entrades.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que un sector tan rellevant en la Comunitat Valenciana com és la celebració d’esdeveniments i espectacles com a concerts i festivals, ha d’existir la major informació i transparència cap a les persones consumidores, a fi de tenir la major confiança possible a la solució dels problemes generats pel COVID-19 i sense que siga raonable que siga el consumidor qui suporte la càrrega econòmica negant-li la devolució dels imports abonats per a un esdeveniment que no es produirà en les dates previstes.

Per això, és essencial que els organitzadors dels esdeveniments faciliten tota la informació possible com més prompte millor a fi que les persones consumidores afectades puguen saber quins oferiments i alternatives podran optar els titulars de les entrades. Entenem que el bescanvi per a futurs esdeveniments podrà ser vàlid sempre que milloren les condicions de venda per a nous compradors o que incloguen descomptes o promocions per a la resta d’activitats que puguen celebrar-se, i en tot cas, que es garantisca la celebració del futur esdeveniment o els imports ja abonats, per exemple mitjançant assegurança de caució o aval bancari.

En tot cas, el reembossament econòmic ha de ser sempre una opció efectiva per als afectats per l’anul·lació o cancel·lació de l’esdeveniment, encara que entenem que ha d’intentar prevaldre l’acord per a l’adequat sosteniment dels esdeveniments i activitats que a causa del COVID-19 també s’han vist greument perjudicats.

No obstant això, per a aquells festivals i concerts que no oferisquen la possibilitat, conforme estableix la vigent legislació, del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19 i Decret 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, de reembossament dels imports abonats, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana realitzarà les actuacions col·lectives de reclamació i defensa de les persones perjudicades, no solament davant les empreses organitzadores i promotores dels esdeveniments, sinó també sol·licitant fins i tot a les administracions públiques que davant la falta de compliment de la legislació de defensa i protecció de les persones consumidores, retiren qualsevol ajuda econòmica, promoció o segell de qualitat que s’haguera atorgat a l’esdeveniment.

D’aquesta forma, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha elaborat un formulari perquè les persones consumidores a les quals se li haja denegat el reembossament o encara no hagen rebut la devolució de les quantitats abonades per a l’adquisició d’entrades a Festivals de Música o concerts que han sigut cancel·lats a causa de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, comuniquen les seues dades i l’import de les entrades adquirides per a donar inici a les reclamacions col·lectives en reclamació d’aquests imports.

Per a poder adherir-se a aquestes reclamacions col·lectives, les persones consumidores han d’emplenar aquest formulari i aportar document que acredite l’adquisició i abonament de les entrades, i si foren menors d’edat, l’autorització corresponent per part dels seus representants legals o tutors.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que l’organització i gestió d’espectacles i esdeveniments, especialment els promocionats per les administracions públiques, han d’ostentar les màximes garanties de qualitat, confiança i respecte als drets de les persones consumidores, en tant que són elles la seua principal raó de ser, havent de donar suport i promoure especialment aquells esdeveniments que demostren la seua voluntat de donar solució efectiva i favorable no solament conforme a la legislació vigent, sinó fins i tot de forma més beneficiosa a l’establida.

Per tot això, esperem que festivals i concerts facen un esforç per a resoldre aquestes situacions i fins i tot s’adherisquen als sistemes de resolució de conflictes, com l’arbitratge de consum, per a garantir la solució de les incidències i reclamacions que puguen produir-se, ja siga en aquesta o en altres edicions dels esdeveniments que organitzen o promoguen.