Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióEnquesta de previsió de despeses per a la tornada a l’escola

Enquesta de previsió de despeses per a la tornada a l’escola

Esta enquesta va dirigida als pares i mares que tenen fills o filles que estan cursant algún curs d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria ESO.

En el cas de tindre més d’un fill o filla en estos cicles, cal omplir una enquesta per fill/a. D’aquesta manera ens permetrà evaluar correctament el cost mitjà de la tornada a l’escola.

Esta encuesta va dirigida a los padres y madres que tiene hijos o hijas que están cursando algún curso de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria ESO.
En el caso de tener más de un hijo o hija en estos ciclos, debe rellenar una encuesta por hijo/a. De esta forma nos permitirá evaluar correctamente el coste medio de la vuelta al cole.

Compartir amb: