Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de Premsa3 de cada 4 entrevistats ha reduït la freqüència de compra i majoritàriament la realitzen setmanalment

3 de cada 4 entrevistats ha reduït la freqüència de compra i majoritàriament la realitzen setmanalment

  • Enquesta de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana sobre “Hàbits de Consum i COVID 19″

Majoritàriament la ciutadania, un 75,9% dels entrevistats afirma que ha reduït la freqüència amb la qual realitza la compra de serveis bàsics, només el 6,4% contesta que ha augmentat la freqüència i un 16,8% realitza la compra de la mateixa manera que abans del confinament. A més, més d’un 58%, es decanta per realitzar les compres de productes bàsics una vegada per setmana. A continuació, un 23,7% dels entrevistats realitza les compres bàsiques entre 2 i 3 vegades per setmana, mentre que un 15,8% escala més les seues compres i afirma realitzar les compres bàsiques cada dues setmanes. En canvi, només un 1,1% afirma anar a comprar diàriament.

Aquestes són algunes de les conclusions de l’enquesta “Hàbits de Consum i COVID 19” que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana a 935 persones consumidores amb l’objectiu de conèixer les modificacions dels hàbits de compra en la ciutadania durant aquestes setmanes.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LA COMPRA

Quant al lloc on realitzen les compres, un 34,1% d’entrevistats afirma que ha modificat el lloc on realitza les compres de productes bàsics, pràcticament el doble, un 64,8%, manté els seus hàbits respecte al lloc de compra.

De fet, 7 de cada 10 persones que han modificat el lloc de compra l’han fet en supermercats. Concretament el 69,3% d’aquells que han modificat el seu lloc de compra ho han fet en supermercats, seguit d’un 48,9% que ha canviat a xicotets comerços. Seguidament, se situen els mercats municipals amb un 16,3% de respostes, i de la venda online amb un 13,2% d’esments i finalment les grans superfícies i la venda telefònica amb un 11,3% i un 6,0% respectivament. Convé indicar també que, pràcticament la meitat, concretament un 48,3%, només esmenta un únic tipus de lloc de compra, mentre que un 51,7% ha esmentat alhora 2 o més llocs diferents de compra.

CISTELLA DE LA COMPRA

Quasi la meitat de les persones consumidores afirmen no haver modificat el contingut de la cistella, un 47,0% així el manifesta, en canvi un 51,7% assegura que sí ha canviat la seua cistella de la compra. Per sectors la modificació s’ha produït incrementant un 26% la compra de productes de neteja i desinfecció. Pràcticament la mateixa quantitat, un 25,9% ha augmentat la compra de fruita, verdura i productes frescos, mentre que un 24,6% ha augmentat el consum d’aliments no peribles. Finalment, un 8,1% ha augmentat el consum de productes que no utilitza habitualment.

L’increment de la cistella de la compra és una altra de les qüestions que s’ha preguntat a la ciutadania, 1 de cada 3 entrevistats, concretament un 33,1%, afirma que ha mantingut igual, la despesa de la seua cistella de la compra, un 61,4% afirma que l’ha incrementat, un 48,5% l’ha augmentat entre un 10 i un 20%, i un 12,9% afirma haver-lo incrementat més d’un 30%. Per contra, només el 4,5% afirma haver disminuït la despesa de la seua cistella de la compra.

Entre aquells que afirmen que han augmentat la despesa en la seua cistella, el principal increment és degut a realitzar el menjar i sopar a casa amb un 58,9% d’esments. En segon lloc, se situa l’haver comprat un major nombre de productes amb un 47,0%, seguit pel fet de no comparar preus en els diferents establiments amb un 25,6% i en quart lloc, s’esmenta el fet de comprar productes que no es compren habitualment amb un 19,3% i en últim lloc s’esmenta l’absència d’ofertes amb un percentatge d’esments del 16,2%.

COMERÇ ELECTRÒNIC

Quant a la compra a través de comerç electrònic, un 17,7% han manifestat que si han incrementat la compra enfront d’un 81,3% que indiquen que no. Encara que és un increment, no suposa un percentatge molt elevat si es té en compte que els establiments estan tancats i l’únic sistema per a adquirir un altre tipus d’articles, a excepció dels essencials, és a través de la compra online.

RECLAMACIONS DE CONSUM

Finalment, s’ha preguntat per les reclamacions en matèria de consum durant aquest període, i un 49,4% declara que no ha tingut problemes en matèria de consum, mentre que un 28,8% afirma haver tingut problema pel que fa a la cancel·lació de vols i viatges, i un 26,1% afirma haver tingut problemes referent a serveis contractats com a gimnasos o escoles.

Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, ha valorat de manera positiva la implicació de la ciutadania en la realització de la mostra i sobretot el comportament exemplar de les persones consumidores que estan complint les recomanacions de les Administracions durant el confinament. Inglada considera que cal continuar potenciant el comerç de proximitat i les compres en mercats municipals. També creu que les compres en línia han arribat per a quedar-se i demana una revolució digital en l’àmbit del comerç amb ajudes per part de les Administracions valencianes.

Compartir amb: