Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciEls teus dretsVenda a distància

Consultes relacionades

Incompliment de pressupost

Fa uns dies vaig demanar un pressupost a una empresa, em van enviar el pressupost i vaig realitzar la transferència del pagament. He rebut malament el material i no es correspon amb el pressupost. Els he cridat i no em donen solució. Què puc fer?

Les empreses han de complir amb les promocions i les condicions oferides, tant en els anuncis que realitzen, com en els seus fullets o catàlegs i, especialment, en allò que s’ha indicat en el contracte de compra o, inclús en el pressupost si en ell apareixen les característiques del producte adquirit o sol·licitat. Qualsevol error en la informació, característiques anunciades o en el preu haurà de ser assumit per l’establiment, qui a més, ha d’assegurar-se de disposar del producte en suficient quantitat per a atendre la demanda dels consumidors i amb les especificacions facilitades i confirmades per escrit.

És essencial que qualsevol diferència entre el que adquirix i allò que s’ha entregat siga comunicada de forma immediata al comerciant o empresari. Davant de qualsevol incompliment de les condicions de compra, entrega de la mercaderia, preu, característiques, etc.., pot sol·licitar els Fulls de Reclamacions en el propi establiment o reclamar mitjançant una associació de consumidors que defenga els seus legítims drets com a consumidor, aportant còpia del pressupost, publicitat, etc.

Finalment, en el cas que l’empresa o establiment no donen una solució satisfactòria a la reclamació presentada, pot intentar l’arbitratge de consum (si estigueren adherits a este sistema de resolució de conflictes) o, en última instància, acudir a la via judicial. Per a l’arbitratge de consum, l’empresa haurà d’estar prèviament adherida o prestar el seu consentiment expresse a utilitzar la dita via, perquè encara que és ràpida i gratuïta, també és voluntària, per la qual cosa no es pot obligar a acudir a l’arbitratge.

Neteja a vapor

Estos dies m’ha visitat un comercial en ma casa per a vendre’m una màquina de neteja a vapor, amb la que estic realment interessada. He consultat en uns quants llocs i la màquina que m’oferixen és de bona qualitat i les condicions de finançament són interessants, però vull estar segura, quina documentació han d’entregar-me en el moment de la compra?

En primer lloc, han d’entregar-li tant el contracte de compravenda, com el contracte de finançament si es realitza amb una empresa distinta, en el que s’indiquen expressament els imports, tipus d’interés, T.A.E., comissions que es puguen aplicar, terminis, etc.

A més, al tractar-se d’una compra realitzada fora d’establiment comercial, és obligatori que li entreguen un document de desistiment, per mitjà del qual comunicar a l’empresa el seu desig de resoldre el contracte dins dels terminis legals, que són de 7 dies si en les condicions generals no s’amplia. En el dit document, ha de constar la direcció on remetre el document, sempre per escrit i de manera que el consumidor tinga constància de l’enviament i recepció per l’empresa.

En segon lloc, per la qual cosa referix a la màquina de neteja, hauran de facilitar-li el corresponent manual d’instruccions, on conste el funcionament i manteniment de l’aparell, i si l’entrega de la màquina de neteja es realitza posteriorment a la firma del contracte, hauran de donar-li un albarà d’entrega on conste la data, perquè és des d’este moment quan començaran a comptar els 7 dies del dret de desistiment.

Quasi regalat

Es pot anul·lar una comanda amb una empresa que va enviar comercials a casa de ma mare (de 77 anys) , amb l’excusa que “por 3 euros més al dia li regalo…”, van aconseguir que firmara una primera comanda de 900 euros a pagar en 24 mesos (66 euros al mes) i una segona comanda per import de 3.000 euros (99 euros al mes durant 29 mesos) ?

En efecte, qualsevol contracte celebrat fora d’un establiment mercantil (en este cas, quan el comercial ens visita a casa) , s’establix el dret de desistiment de 7 dies, per la qual cosa el consumidor pot renunciar a allò que s’ha adquirit, havent de tornar l’empresa els imports rebuts i anul·lant el contracte subscrit.

El dit termini de 7 dies comencen a comptar de la firma del contracte o, si la comanda s’entrega posteriorment, des de la recepció dels béns adquirits. S’haurà de comunicar, de forma fefaent (burofax, telegrama, etc…) a l’empresari dins d’eixe termini de 7 dies, el seu desig de desistir del contracte, per mitjà del document de desistiment que li haurà entregat l’empresari en el moment de la firma del contracte.