Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióFormulari de recurs de reposició per la pujada del TAMER

Formulari de recurs de reposició per la pujada del TAMER

La Unió de Consumidors està distribuint el formulari de recurs de reposició contra la pujada del TAMER

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana està distribuint entre els ciutadans interessats un formulari per a interposar Recurs de Reposició contra pujada de 152% de la Taxa Metropolitana pel Servici de Tractament i Eliminació de residus Urbans que ve reflectida en els rebuts de l’aigua.

Els ciutadans que desitgen interposar la reclamació simplement han de sol·licitar un formulari ben telefònicament o bé dirigint-se a les oficines de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, ubicades en el Mercat de Russafa, i una vegada omplit i adjuntant una còpia del rebut de l’aigua presentar-ho davant de l’EMTRE, Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus.

També poden descarregar-se el formulari directament a través de la pàgina web de l’associació.

En el dit recurs se sol·licita l’anul·lació de la liquidació, ja que es va procedir a incorporar la nova taxa als rebuts de l’aigua sense notificar prèviament la nova liquidació de la TAMER incomplint-se les previsions de la Llei General Tributària.

Formulari recurs pujada TAMER
Compartir amb: