Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa joventut valenciana realitza la compra amb més freqüència

La joventut valenciana realitza la compra amb més freqüència

  • Enquesta de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana sobre “Hàbits de Consum i COVID 19” segregada per edats

La població de 45 a 65 anys són els que en major percentatge ha reduït la freqüència amb la qual realitza la compra de serveis bàsics. Mentre que un 79,5% d’aquests afirma que ha reduït la freqüència, el percentatge es redueix fins al 67,4%, 12 punts menys, en el cas dels enquestats menors de 25 anys. Aquesta és una de les conclusions de l’enquesta “Hàbits de Consum i COVID 19” si segreguem els resultats per franges d’edat, i que va realitzar la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de conèixer les modificacions dels hàbits de compra en la ciutadania durant aquestes setmanes.

També es donen substancials diferències entre els grups d’edat que afirmen que realitza la compra de la mateixa manera que abans del confinament. Així mentre que un 25,6% dels menors de 25 anys no ha modificat la manera de realitzar la compra, aquest percentatge es redueix fins a un 14,8 en el grup d’edat de 45 a 65 anys, quasi 11 punts menys.

Encara que la freqüència de compra majoritària és la d’una vegada per setmana, hi ha diferències substancials segons el tram d’edat. Així, mentre que el 70,3% dels majors de 65 anys afirma realitzar les compres una vegada per setmana, aquest percentatge es redueix fins al 46,5% entre els menors de 25 anys, és a dir, una diferència de quasi 24 punts.

De la mateixa manera, mentre que un 41,9% dels entrevistats menors de 25 anys, afirma que realitza la compra 2 o 3 vegades per setmana, aquest percentatge només és del 17,6% entre els majors de 65 anys, una diferència entre un grup i un altre de més del doble.

Quant a la despesa de la cistella de la compra també varia els percentatges en funció de les edats, mentre que només el 2,3% dels entrevistats menors de 25 anys afirma que ha disminuït la despesa de la seua cistella de la compra, aquest percentatge puja fins al 7,7% entre la població major de 65 anys.

Igualment, enfront d’un 75,4% d’entrevistats de 25 a 45 anys que han augmentat la despesa, aquest percentatge es redueix al 37,4% entre la població de més de 65 anys, és a dir, la meitat. El mateix ocorre amb el grup de població de 45 a 65 anys que és del 58,7%. De fet, la meitat dels entrevistats majors de 65 anys (el 53,8%), afirmen que han mantingut la despesa, enfront d’un 22,3% entre els entrevistats de 25 a 45 anys.

Quant a la compra a través de comerç electrònic, els menors de 25 anys són els que més han incrementat la compra a través d’aquest sistema, concretament un 27,9%, però aquest percentatge es va reduint a mesura que va augmentant l’edat, fins a arribar a només un 16,5% entre la població de 65 i més anys, és a dir, una diferència de 11,4 punts.

Finalment, Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, considera que les dades que ofereix aquesta enquesta per grups d’edat, posa de manifest que els majors, com a grup de major risc, són els que més han reduït les seues eixides. No obstant això, Inglada assenyala que independentment del tram d’edat, la ciutadania valenciana ha demostrat ser responsable seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i solidària amb els majors.

Compartir amb: