Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors presenta una queixa davant el CGPJ per l’actuació del Tribunal Suprem

La Unió de Consumidors presenta una queixa davant el CGPJ per l’actuació del Tribunal Suprem

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha sol·licitat al Consell General de Poder Judicial CGPJ que investigue l’actuació duta a terme pel Tribunal Suprem entre el 16 d’octubre i el 6 de novembre de 2018 en relació amb l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats ITPAJD en préstecs hipotecaris per a la compra d’habitatge.

En l’escrit de queixa presentat per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana davant el Consell General del Poder Judicial CGPJ, manifesta la seua indignació i rebuig a la gestió duta a terme pel Ple de la Sala del Contenciós- Administratiu del Tribunal Suprem en relació amb el ITPAJD. Aquest tipus d’actuacions posa de manifest greus deficiències en la formació i la gestió dels òrgans judicials, en tant que la funció d’aplicar i interpretar les lleis han d’estar acompanyades per una adequada lectura de la realitat social i del desequilibri existent entre les parts del conflicte, en aquest cas entitat financera i persona consumidora, així com els valors constitucionals i europeus de defensa i protecció de les persones consumidores, en línia amb el reconeixement que realitza el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

En aquest sentit ha sol·licitat que es revise i intervinga en les formes seguides pel Tribunal Suprem en la rectificació de la Sentència, i que es duguen a terme les actuacions necessàries perquè aquest tipus de decisions s’adopten de forma diferent i amb una àmplia majoria, i fomentar la formació i criteri dels jutges i magistrats en la protecció dels drets de les persones consumidores, establint mecanismes de col·laboració amb les associacions de consumidors.

Compartir amb: