Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióLa Unió de Consumidors realitza una enquesta sobre el cost de la tornada al col.le

La Unió de Consumidors realitza una enquesta sobre el cost de la tornada al col.le

La Unió de Consumidors realitza una enquesta sobre el cost de la tornada al col.le

Un 68% de les persones consumidores reutilitzaren el material escolar i roba de l’any anterior.

València, a 30 d’agost de 2022.- Com cada any, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat un sondeig per a conéixer el cost de la tornada al col·le per al mes de setembre. En aquesta ocasió la tornada al col·le suposarà que les persones consumidores facen un major esforç econòmic a causa de la pujada generalitzada dels preus que està afectant la situació econòmica de les famílies, i especialment, les més vulnerables. Per tant, està tornada al col·le es caracteritzarà per un pressupost més ajustat a la despesa destinada a material escolar, roba, uniformes i per una major reutilització de tots els articles que se solen adquirir. De fet, un 68% de les persones consumidores reutilitzaran enguany tot el material escolar i roba que puguen, un 15% reutilitzarà part i un 17% adquirirà articles nous.

Quant a la previsió de despeses, les dades que llancen aquesta enquesta varien notablement en funció de la mena de col·legi en el qual està escolaritzat l’alumne, ja siga públic, concertat o privat. El 57,1% de les persones enquestades porten als seus fills a un col·legi públic, el 32,2% a un concertat i un 10,7% a un privat.

Una de les partides habituals en la tornada al col·le és l’adquisició de l’uniforme, sempre que el centre escolar al qual assistisca l’alumne així ho requerisca. En aquests casos la quantitat les persones consumidores declaren destinar aproximadament de 300€ sempre que tinguen adquirisquen quasi tots els articles, no obstant això, i com manifesten que solen reutilitzar algunes peces d’un any a un altre o fins i tot prestar-se entre l’alumnat, la quantitat destinada oscil·la entre els 100-150€ de mitjana.  Quantitat similar gasten de mitjana les persones consumidores a adquirir roba i calçat per a iniciar el curs dels seus fills que assisteixen a col·legis en els quals no és obligatori l’uniforme.

Un altre de les despeses és l’adquisició de llibres de text i material escolar. En aquesta partida les persones consumidores han afirmat que si es pertany a la Xarxa Llibre i l’alumne està cursant ensenyament obligatori es destinen habitualment uns 40- 50€, corresponent als quadernets emplenables que hi ha en cada curs. En canvi, el cas de no pertànyer a la Xarxa llibre o no estar en un curs d’ensenyament obligatori, es gasten entre 250€-300€. Quant al material escolar, el ventall és molt ampli entre 40 € fins als 150€, en funció si s’adquireix el necessari, reutilitzant això dels altres anys, o si compren tot el material inclòs motxilles, estotjos etc.

En el cas de necessitar servei de menjador el pressupost oscil·la entre els 78€ i els 160€ en funció de la mena de col·legi, i en transport entre 100€ i 110€.

A més, altres despeses que cal afegir és la quota del Ampa, i en el seu cas quota del col·legi, mensualitat o matrícula, segur escolar, gabinet psicopedagògic, extraescolars, matinera etc.

El desemborsament global variarà de la mena de col·legi i el curs, en un públic només s’hauria d’abonar els llibres que no s’inclouen en la xarxa llibre, material escolar i en el seu cas menjador, mentre que en un concertat a més caldria afegir el cost de l’uniforme, i en el privat també transport, matrícula i mensualitats.

Perquè la tornada al col·le siga el menys onerosa possible, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recomana comparar preus entre els diferents establiments, reutilitzar el material d’anys anteriors, aprofitar ofertes i descomptes, i sobretot evitar recórrer a crèdits ràpids, ja que aquest tipus de préstecs tenen uns alts interessos que poden posar en escac l’economia familiar.

En opinió de Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors “enguany la tornada al col·le serà més cara a causa de l’increment generalitzat dels productes, en aquest mes de setembre les famílies han de fer front a les despeses de l’inici del curs escolar, al mateix temps que se’ls incrementen altres despeses bàsiques com el rebut de la llum o les hipoteques”. “Per tant, és necessari continuar articulant iniciatives com Xarxa Llibre que suposa un estalvi de 300€ per a les famílies els fills de les quals es troben en l’etapa d’ensenyament obligatori, per a fer més assequible la tornada al col·le”.

 

Compartir amb: