Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Les claus de la digitalització del sistema públic educatiu

La necessitat de la transformació digital a les aules és un fet i amb l’arribada de la *COVID s’ha accelerat la importància de l’adaptació a l’ensenyament digital. En aquest context, la Unió de Consumidors de la Comunitat València en col·laboració amb Telefónica van organitzar el passat 29 d’abril *webinar en el qual es van abordar les principals claus de la digitalització en el sistema públic educatiu, amb la participació del professorat, alumnat i representants dels pares i mares.

Principals reflexions i avaluació de la digitalització en el sistema educatiu:

La pandèmia ha posat de manifest les manques digitals en el sistema públic educatiu tant en les infraestructures, formació del professorat com en l’accés a dispositius o connectivitat de moltes famílies.

La falta de resposta àgil del sistema educatiu públic ha evidenciat diferents nivells de formació durant el confinament en funció de la mena de sistema educatiu. En aquest sentit, mentre l’alumnat de centres concertats i privats rebien una formació en línia i un contacte amb el professorat que possibilitava continuar i formar-se en els continguts curriculars, la formació de l’alumnat del sistema públic depenia de la voluntat individual del professorat, la seua pròpia formació digital i la capacitat de les famílies de disposar de dispositius i accés a internet.

El sistema educatiu està funcionant a diferents velocitats penalitzant a l’alumnat de l’educació pública amb semipresencialitat, absència de classes en línia, bretxa digital i desconnexió de l’alumnat.

Reptes de l’educació pública per a la seua transformació digital:

Necessitat de formació digital i major implicació en el professorat del sistema públic educatiu. El professorat ha d’adaptar-se a la transformació digital per a afrontar els canvis en la metodologia d’ensenyament.

Desenvolupament d’aplicacions dirigides a l’alumnat i professorat de fàcil accés i amb capacitat de bon funcionament.

Compartir amb: