Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Un 66,2% de les persones consumidores han modificat els horaris de consum elèctric

Enquesta realitzada per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

La nova facturació elèctrica que s’està aplicant des del passat 1 de juny a les persones consumidores que estan en el mercat regulat ha provocat modificacions en els horaris de consum energètic, desplaçant el seu consum als trams horaris vall i plana que són més econòmics. Aquesta és una de les conclusions de l’enquesta que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a conéixer l’opinió de la ciutadania sobre la nova facturació elèctrica i la seua repercussió en la factura de la llum.

Concretament el 66,2% de les persones consumidores afirmen que ara realitzen els consums energètics en els horaris més econòmics enfront del 24,7% que realitza el consum quan el necessita, un 5,2% ja disposava de discriminació horària i ja aprofitava els horaris més econòmics i un 3,9% ha optat per reduir al màxim la utilització dels electrodomèstics.

Els canvis en la facturació elèctrica ja s’han pogut veure reflectits en la factura de la llum del mes de juliol, l’import del qual per a un 52% de les persones consumidores ha sigut similar al rebut anterior especialment per la baixada de l’IVA del 21% al 10%, per a un 26% ha sigut més elevat que l’anterior, per a un 15,5% més baix i un 6,5% no ho sap.

Majoritàriament, la ciutadania considera que el nou sistema de facturació no és ni més beneficiós ni la factura és més clara i transparent. Només el 14,3% manifesta que aquest sistema de facturació li és més favorable i el 15,6% que la factura actual és més clara i comprensible.

De les persones enquestes, quasi el 50% manifesten estar en el mercat regulat, enfront del 26% que pertanyen al mercat lliure, i el 24% restant desconeix el tipus de contracte d’electricitat que té. De les persones consumidores que declaren estar en el mercat lliure de l’electricitat, un 64% afirmen no tindre contractats serveis accessoris al subministrament d’electricitat, un 22,3% el desconeixen. Els serveis de manteniment de la llar i de reparacions urgents són els més contractats per les persones consumidores.

Una altra de les conclusions és que només un 7,8% de les persones enquestades utilitzen energies renovables en el seu domicili, sent li energia solar fotovoltaica amb un 66,7% seguida de l’energia solar tèrmica amb un 33,3% les utilitzades. En aquest sentit, tampoc les persones consumidores tenen previst instal·lar plaques solars en el seu domicili, així ho han declarat el 64,9% enfront del 32,5% que si estan valorant està possibilitat.

En opinió de Vicente *Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “hi ha un important percentatge de la ciutadania que ha modificat els seus hàbits de consum energètic, desplaçant al màxim la utilització dels electrodomèstics als trams horaris més econòmics per a evitar un increment en la factura de la llum”. A més, “segons les dades que llança aquesta enquesta és necessari potenciar la utilització d’energies renovables i fomentar l’autoconsum, per a ser eficient energèticament tant a nivell econòmic com mediambiental”. En aquesta línia treballen i col·laborant *AVAESEN i la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

 

Compartir amb: