Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaXI estudi dels Serveis d’Atenció al Client dels operadors de telecomunicacions

XI estudi dels Serveis d’Atenció al Client dels operadors de telecomunicacions

Orange i Jazztel pressionen amb 20 trucades comercials de mitjana per usuari

Movistar encapçala l’Atenció al Client amb 7,38 punts i Vodafone està a la cua amb 5,39

El Servei Tècnic i la veracitat d’algunes informacions, claus de les diferències

Fruit de l’acord de col·laboració amb ADECES (Associació Pro Drets Civils Econòmics i Socials), la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana dóna a conèixer les dades sobre XI estudi d’Atenció al Client, en la seua part comercial i tècnica[1].

Valoració Global[2]

Com a resultat de l’examen dels diferents apartats, Movistar aconsegueix una valoració global de 7,38 punts, superant a MásMóvil i Vodafone en un 33% i 37%respectivament,que amb 5,54 i 5,39 punts, ocupen les últimes places. La resta d’operadors obtenen entre poc més de 6 punts (Yoigo i Jazztel) i els 6,76 de R.

En la seua condició de Grups, Orange obté 6,28 punts i el Grup MásMóvil 5,77.

La resolució d’incidències via telefònica va del 44% de MásMóvilal 66% de la majoria d’operadors, excepte Jazztel i Telecable (55%). Es perpetuen la reiteració de rutines per a resoldre, dificultat d’accés als tècnics…L’Assistència Tècnica (SAT)és el principal element diferencial entre operadors. Aquest rànquing ho encapçala Movistar (8,79). Superen els 8 punts Euskaltel i R. Per damunt del 7,5 Orange. Entre els 6 i 7 punts, la resta d’operadors, excepte MásMóvil que es queda amb 5,09 punts a 3,7 punts del líder.

El temps mitjà per a resoldre incidències arriba a les 239 hores amb MásMóvil. Pepephone supera les 170; Jazztel per part seua, depassa les 160; Yoigo les 155 i Vodafone resol en 115. La resta descendeix de les 100 hores de forma desigual, des de les 99 hores d’Orange a menys de 40 amb Movistar.

La reiteració de trucades per la mateixa incidència és una pràctica comuna, directament relacionada amb el temps emprat en la resolució, arribant a les 10 trucades en el cas de MásMóvil. Aquest operador també registra el major temps d’espera per a accedir al servei, 20 minutos. Pepephone i Vodafone (superen els 15 minuts); Yoigo i Euskaltel ronden els 14 minuts.

El ràtio de trucades des dels operadors a cada usuari evidència pràctiques que no respecten la seua voluntat. Movistar, Pepephone, R i Telecable mantenen un ràtio d’una trucada per usuari (la primera, en la qual se’ls sol·licita que no criden més). El ràtio de Vodafone és de 7 a 1, MásMóvil i Yoigo (5 a 1) i el d’Euskaltel és de 3. No obstant això, en Orange i Jazztel és de 20 a 1, una agressivitat comercial excessiva i irrespectuosa amb tècniques com: “li cridem del departament de qualitat per a conèixer si li han fet l’última oferta”…
L’Atenció Comercial (SAC) obté una nota mitjana de 5,81 punts. Pepephone es queda en 4,84 punts. Un grup de sis operadors (Orange, Jazztel, Vodafone, Másmóvil, Yoigo i Euskaltel) tenen puntuacions que oscil·len entre els 5,20 punts i els 5,77. En el rang dels 6 punts es troben R i Telecable. Movistar, supera els 7,20 punts, a una distància del 50% de la menor nota.Respecte al termini d’instal·lació, normalment s’informa d’una forqueta per operador bastant homogènia, excepte Vodafone que informa de cinco terminis diferents (3,4, 10 i en una ocasió fins a 20 dies, sent el més comú 7 dies). No obstant això, la comparació dels terminis màxims informats amb els declarats pels operadors a la SETSIrefleja diferències tan abultades que només poden pretendre confondre a l’usuari. Els serveis comercials d’Orange, Jazztel i R indiquen a l’usuari al voltant de 20 dies menys que el termini comunicat a la **SETSI. En el cas de Vodafone la diferència és de 10 dies, 7 per a Telecable i 5 per a Euskaltel. Movistar informa l’usuari d’un termini màxim de 15 dies, un dia més del recollit per la SETSI.

La identificació completa dels teleoperadores (nom i cognom o codi) ronda el 70% en Movistar i Telecable. La resta està entre el 7% i el 14%. Un llast que, amb voluntat, és fàcilment remediable.
El temps mitjà d’accés al servei està pròxim als 64 segons. Els millors Yoigo i Pepephone amb 28 i 35. El temps màxim el registren Telecable, Vodafone i Euskaltelcon temps pròxims als 400 i 450 segons.El temps de permanència més comuna és de 12 mesos, encara que hi ha terminis informats de 3 mesos (Movistar) 9 mesos (**Jazztel) i fins i tot, 18 i 24 mesos (Vodafone).

La informació sobre penalitzacions és del 40% de mitjana. Només Jazztel i Yoigo superen lleument el 50%. El cost de la penalització varia: Telecable penalitza amb 10 euros, 7,5 euros o 5 euros per servei i mes. Uns altres estableixen un màxim decreixent. Les penalitzacions més altes informades corresponen a Vodafone, 350 euros. La més baixa amb aquest sistema és d’Orange, 80 euros. Les més comunes entre 150 i 180 euros.

De les 1446 ofertes de velocitat, quasi el 53% és de velocitats de 100 o més Mbps. Es van consignar 1143 ofertes de serveis, el 54% van ser ofertes convergents de 4 i 5 serveis.

La informació sobre el termini de les promocions és poc fiable en alguns casos, ja que es flexibilitzen a criteri del teleoperador per a pressionar la contractació: canvis del primer termini suggerit, noves condicions, etc.

Tracte i Cooperació: El tracte correcte s’aproxima al 85%, excepte Vodafone(64%) i Masmóvil(prop del 76%) no obstant això, la Cooperació segueix sota mínims, pròxima al 14% sense que cap operador destaque en aquest capítol.

Atenció al client: Els canals d’atenció al client, que empren els operadors oscil·len entre 5 (Jazztel i **Yoigo) i 12 (Movistar i R). Tots disposen d’una àrea personal, aplicació pròpia i xarxes socials. Només Movistar, Vodafone, MásMóvil i R empren el correu electrònic. L’assistent virtual és cosa de Movistar i Orange. Hi ha tot tipus de telèfons: número curt, 900, número convencional i mòbils. A més, s’ofereix en diferent grau l’adreça postal, formularis, botiga i videollamada.

**RRSS: Facebook, Instagram i Twitter són comuns a tots els operadors. Euskaltel, R, Vodafone i Telecable ofereixen sis RRSS. Pepephone (3) és el que té menys. La xarxa menys emprada és Linkedin, disponible en 5 operadors.

Comunitat i xat: quatre operadors (el Grup MásMóvil i Jazztel) manquen d’ells. La falta de xat també aconsegueix Telecable.

Temps de resposta en fòrums o comunitats. A títol merament il·lustratiu s’han registrat fins a 7.000 minuts en Orange i 6.000 en Vodafone. En l’altre extrem Telecable, una mica més de 950 minuts i Euskaltel poc més de 330.

Recomanacions de ADECES

Assistència Tècnica: s’hauria de facilitar informació sobre el temps emprat en la resolució d’avaries. És una informació rellevant per a no defraudar les expectatives del client, sobretot, en el cas d’operadors el termini dels quals de reparació se situa entre 2 i 5 vegades per damunt de les 48 hores (termini objectiu definit per la majoria), com Orange, Jazztel, Vodafone, MásMóvil, Pepephone, Yoigo i Telecable.

Cal eliminar rutines de l’Assistència Tècnica i reduir el temps d’espera, dimensionant convenientment el servei, especialment en aquells casos que superen la mitjana (prop de 13 minuts) com Vodafone i Pepephone (més de 15), Yoigo i Euskaltel (al voltant de 14 minuts), arribant fins a 20 minutos en el cas de MásMóvil.

L’atenció en la xarxa, sota fórmules en les quals els propis usuaris participen, no ha de substituir les respostes precises de l’operador sota la seua responsabilitat i en un temps prudencial i ha d’equiparar-se a les condicions de prestació d’un altre canal d’atenció.

Atenció Comercial: És necessari millorar els sistemes de les opcions predeterminades i complementàriament facilitar l’accés a canals humans, per a adequar-se a les necessitats dels usuaris. En qualsevol cas, cal reduir el temps màxim d’espera de Vodafone, Euskaltel i Telecable que mostren registres pròxims als 400 i 450 segons molt per damunt de la mitjana de 202 segons.

La informació sobre la permanència ha de ser precisa respecte al temps i la penalització. Tots els operadors han de millorar, però especialment Vodafone, Pepephone i Euskaltel. Aquesta informació és més necessària a tenor de la disparitat de productes i serveis i ofertes empaquetades amb permanències i penalitzacions diferents.

Ha de reduir-se la pressió comercial, ometent, a petició de l’usuari, la reiteració de trucades des de l’operador. Aquesta recomanació és aplicable, sobretot, a Orange i Jazztel.

Respecte a les formes d’accés al contracte ha de facilitar-se una informació homogènia, igual que en els terminis d’instal·lació, en els quals la diferència entre el termini facilitat a l’usuari i el comunicat per l’operador a l’administració ha de ser raonable. No ho és en el cas d’Orange, Jazztel, R i, en menor mesura, Vodafone.

Cooperació: cal millorar la Cooperació perquè els teleoperadores puguen entendre les necessitats de l’usuari i millorar la seua experiència en assumptes diversos: reclamacions, assistència tècnica i comercial.

[1] Es van efectuar un total de 1024 trucades, una mica més de 102 de mitjana per operador.

[2] Global: Servei d’Assistència Tècnica + Servei d’Atenció Comercial + Tracte i Cooperació

Compartir amb: