Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaEl Defensor del Poble reconeix la indefensió de la ciutadania davant les refacturacions per manipulació de comptador

El Defensor del Poble reconeix la indefensió de la ciutadania davant les refacturacions per manipulació de comptador

El Defensor del Poble reconeix la indefensió de la ciutadania davant les refacturacions per manipulació de comptador

La Unió de Consumidors va denunciar aquests fets davant aquesta Institució fa sis anys

El Defensor del Poble reconeix la indefensió en la qual es troba la ciutadania davant les inspeccions de detecció de fraus que realitzen les empreses distribuïdores, i recomana al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que adopte les mesures necessàries per a actualitzar la regulació sobre el frau d’energia elèctrica, presidida pel principi d’objectivitat, que assegure la intervenció de persones independents en la detecció i qualificació del frau i de la responsabilitat sobre aquest.

No és la primera vegada que el Defensor del Poble fa aquestes recomanacions al Ministeri i li sol·licita la modificació de la normativa per a protegir els drets de les persones consumidores. Al maig de 2015 ja va emetre aquestes recomanacions arran de la denúncia presentada per la Unió de Consumidors en la qual li demanava la seua intervenció davant la indefensió de la ciutadania pels avisos de tall de subministrament i refacturacions elevades per manipulació de comptadors.

Han transcorregut més de sis anys, i per la institució diferents Defensors del Poble, que posen de manifest la necessitat que en els procediments de detecció de frau elèctric han de donar-se les garanties d’objectivitat de manera que permeten equilibrar la posició entre la persona titular del subministrament i l’empresa distribuïdora. Però fins hui, el Ministeri que ha ostentat la cartera d’energia ha fet cas omís a les recomanacions del Defensor del Poble, i segueixen sense modificar l’RD 1955/2000 que és el que estableix els supòsits en els quals l’empresa distribuïdora pot interrompre el subministrament de manera immediata, procediment de comunicació a l’usuari, així com el càlcul per a la facturació a manera de sanció.

D’aquesta manera, actualment es continua aplicant aquest Reial decret que té mancances notables ja que no regula el procediment, ni estableix les proves que han d’aportar-se ni defineix els requisits del personal que realitza la inspecció ni els mitjans per a reclamar contra aquestes actuacions. En definitiva, una normativa que té més de vint anys, incompleta i poc objectiva i que requereix ser actualitzada i completada per a garantir els drets de les persones consumidores.

En aquest sentit es va pronunciar el Defensor del Poble al maig de 2015, i va fer la corresponent recomanació a la Secretaria d’Estat d’Energia, que no va comunicar si acceptava o no la recomanació, tal com se li sol·licitava, i va provocar que, en el transcurs d’aquests anys, des d’aquesta institució remeteren diferents requeriments sol·licitant la informació. Finalment, a l’octubre de 2021, la Secretaria d’Estat d’Energia es va limitar a manifestar ser conscient de la necessitat de dur a terme una revisió de la regulació actual del frau elèctric, que ves-li adequadament pels interessos de totes les parts.

Davant aquestes consideracions, el Defensor del Poble insisteix a la Secretària d’Estat d’Energia en diverses recomanacions, com ara que adopten les mesures necessàries per a actualitzar la regulació sobre el frau d’energia elèctrica; que aquesta regulació estiga presidida pel principi d’objectivitat, i que intervinguen persones independents en la detecció i qualificació del frau; establir un procediment de revisió per part d’un òrgan administratiu, atribuint a les reclamacions efecte suspensiu, i regular el procediment de reconnexió.

En opinió de Vicente Inglada, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “és lamentable que després de sis anys encara la ciutadania es trobe indefensa davant els avisos de tall de subministrament i refacturacions per manipulació de comptadors, i que des de les Administracions no hagen recollit les recomanacions del Defensor del Poble encaminades a garantir els drets de la ciutadania”. En aquestes situacions, la *UCCV recomana als arrendadors, arrendataris i propietaris d’habitatges de segona mà que comproven els seus comptadors a fi de verificar que no existisca cap alteració, que poguera repercutir en futures refacturacions.

Compartir amb: