Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióGrans diferències entre operadors en la Banda Ampla

Grans diferències entre operadors en la Banda Ampla

Només MOVISTAR supera els 7 punts i EUSKALTEL s’acosta a ells (6,91). La resta de Grups no aconsegueix els 6 punts.

La Banda Ampla Mòbil llastra als Grups VODAFONE, ORANGE i MÁSMÓVIL; a R i TELECABLE

VODAFONE multiplica per 3,6 les reclamacions de MOVISTAR sobre serveis convergents, que reuneixen el 80% de l’oferta de banda ampla de les llars

Els cabals de descàrrega i pujada d’EUSKALTEL, R i TELECABLE entre el 80% i el 90%

L’Estudi sobre BANDA AMPLA FIXA I MÒBIL[1], s’endinsa en l’examen de la QUALITAT de la BANDA AMPLA A ESPANYA (BA) i ofereix un retrat dels aspectes més destacats de la valoració dels grups que operen en el mercat, diferenciant tipus de xarxes (ADSL, cable i fibra), així com accés fix i mòbil.

La qualitat en la Banda Ampla Mòbil (BAM) és la que penalitza les puntuacions globals d’alguns operadors: Grups VODAFONE i ORANGE, però també R, TELECABLE i MÁSMÓVIL. No obstant això, la Banda Ampla Fixa (BAF) no està exempta de problemes: els serveis convergents, les avaries i el seu tractament i els cabals de descàrrega i pujada. En conseqüència, es pot concloure que la banda ampla, tant mòbil com fixa, presenta, des del punt de vista de la qualitat, grans diferències.

La qualitat aporta un element d’estabilitat (requereix inversions continues perquè els progressos es consoliden), enfront de la volatilitat dels preus amb múltiples canvis l’any.

SÍNTESI DE L’ESTUDI

L’estudi sobre la Banda Ampla a Espanya ofereix les següents conclusions:

Els resultats reflecteixen grans diferències entre operadors. Només MOVISTAR supera els 7 punts i EUSKALTEL s’acosta a ells (6,91). La resta de Grups no aconsegueix els 6 punts, uns resultats molt discrets amb un ampli marge de millora, tant en la seua modalitat fixa com mòbil, encara que sobretot en la segona, ja que en ella cinc dels set operadors examinats (Grups ORANGE, VODAFONE i MÁSMÓVIL i els operadors R i TELECABLE) no aconsegueixen els 5 punts. Unes diferències que se sustenten en els serveis convergents, les avaries, la banda ampla mòbil i els cabals de descàrrega i pujada.
Grups

Grupos

 

 

 

categorías

GRUPO MOVISTAR GRUPO ORANGE GRUPO VODAFONE EUSKALTEL R TELECABLE GRUPO MÁSMÓVIL*
Calidad media fijo 7,61 6,03 7,75 7,58 6,13 5,88  
Calidad media móvil 6,41 4,38 4,13 6,23 4,95 4,30 4,43
Calidad media global 7,01 5,21 5,94 6,91 5,54 5,09  

Font: AI

MásMóvil només computa com a operador mòbil, amb els resultats obtinguts de YOIGO i PEPEHONE.

La Banda Ampla Mòbil és, el servei que més condiciona la valoració de l’accés a Internet. Ja siga com a servei combinat amb serveis de veu mòbil, que a la fi de 2017 aconseguien els 42,5 milions de línies, o com a oferta empaquetada de 4 o 5 serveis presents en 11,7 milions de llars, el 80% dels quals tenen banda ampla.
Tenint en compte la seua penetració, és especialment revelador el percentatge de reclamacions sobre els serveis convergents, presentades davant la OAUTEL en relació amb aquests. VODAFONE (6,86) és el que més registra, multiplicant per 3,6 vegades les de MOVISTAR (1,91).

També en relació amb el mòbil cal destacar que la freqüència de les reclamacions oscil·la entre el 5,47% de JAZZTEL i el 1,60% en MOVISTAR.
D’altra banda, del volum de reclamacions presentades davant la OAUTEL, les avaries i interrupcions representen el 16% aproximadament en les comunicacions fixes; el 4,4% de les mòbils i prop del 9% de les de serveis convergents. En conseqüència, és transcendent comptar amb un servei tècnic que solvent les avaries en terminis raonables. No obstant això, en BAF VODAFONE empra 111 hores, més de 4 dies enfront de les 37 de MOVISTAR.
En aquest mateix capítol d’avaries, és significatiu el percentatge de les reparades en el termini objectiu (48 hores generalment) que pot oscil·lar entre el 84% de JAZZTEL o el 99% de MOVISTAR, posant de manifest el dimensionament del servei.
Els índexs d’avaria, depenent si es tracta d’alguna cosa puntual o continuat, poden revelar renovació de xarxes i aparells, o un desistiment de l’atenció d’aquests elements. En aquesta ocasió els índexs oscil·len entre els 2,09 d’ONO i els 4,60% de MOVISTAR.El cabal de descàrrega o pujada en les ofertes del mòbil és un dels punts febles de l’accés a Internet: a més velocitat oferida, menys cabal. Amb caràcter il·lustratiu baste dir que MOVISTAR aconsegueix un 70% de descàrrega en les ofertes de 21 Mbps i YOIGO el 27% en la seua oferta de 111 Mbps. En la pujada ocorre alguna cosa semblant: des del 70% de VODAFONE en els 5,10 al 37% d’ORANGE en 50 Mbps.
El dèficit de cabal present en la BAF s’ha anat corregint arran de la proliferació de les línies d’alta capacitat en les quals s’aconsegueixen cabals de descàrrega superiors al 95%, excepte EUSKALTEL i R que a penes superen el 90%. En la pujada, la major part d’operadors està entre el 95% o més de cabal, excepte R que no arriba al 90% i TELECABLE que supera lleugerament el 80%.
No obstant això, en la BAF els cabals de descàrrega en ADSL encara presenten severs dèficits en alguns operadors, com JAZZTEL (72%). En l’altre extrem MOVISTAR s’aproxima al 80%. En la pujada els registres no són molt diferents des del 80% de MOVISTAR, al llindar del 70% de la resta d’operadors.
 

INFORMACIÓ DE CONTEXT SOBRE LA BANDA AMPLA

Per a entendre la importància de la BA cal mostrar l’evolució experimentada en BAF i BAM.

Evolució nacional. En 2006 hi havia a Espanya 6.675.495 línies de BAF. D’elles quasi 5 milions oferien fins a 3 Mbps. Per damunt dels 20 Mbps la CNMC no computa ni una línia. En 2009 es computen les 29.000 primeres línies d’alta capacitat. En 2011 els accessos NGA instal·lats aconseguien els 11 milions; sent el 80% HFC. En 2017 els instal·lats s’aproximen als 48 milions, sent els FTTH el 77% i els HFC el 21%.Com és lògic aquesta aposta tindrà el seu corol·lari en els accessos NGA en servei, que en 2017 freguen els 9,8 milions (68% FTTH) enfront dels 3 milions de 2011 (6% FTTH).

Aquestes inversions porten amb si el progressiu increment de l’empaquetament de serveis. En 2011, les ofertes dobles de telefonia fixa i BAF representaven el 38% de l’empaquetament. En 2017 les ofertes de quatre i cinc serveis representen el 30% i el 26% respectivament, la qual cosa ha exigit un procés de concentració per a intensificar la competència. En l’actualitat reunirien el 79% de les llars.

Dimensió internacional: Espanya (14,2) ocupa el novè lloc (el setè entre els europeus) d’un total de 36 països analitzats de l’OCDE (7,1) quant al número d’abonats per 100 habitants a través de fibra. Entre els països europeus de l’estudi, Espanya supera a Holanda (6,8) França (5,4), Itàlia i Alemanya (0,9). A mitjan 2017, segons l’estudi de IHS MARKIT i POIN TOPIC per a la Comissió Europea, ESPANYA registra una cobertura de FTTH en llars superior al 70%, supera en 43 punts percentuals la mitjana de la UE (26,8%) i és el quart país dels 31 analitzats (UE28 i Islàndia, Noruega i Suïssa), superant a França (28,3), Alemanya (7,3%), Regne Unit (2,3%), Itàlia (21,7%)

BAM. Igual intensitat hi ha en banda ampla mòbil. Dels 17,2 milions de línies de 2011 (80% associades a serveis de veu) es pansa a 44,2 milions en 2017 (96% estan associades a la veu).

[1]UCCV difon L’Estudi de Banda Ampla elaborat per l’Associació d’Internautes (AI), fruit de l’acord de col·laboració entre ambdues associacions.

 
Compartir amb: