Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaGuia sobre consum responsable, comerç just i responsabilitat social corporativa per a la transformació social
consumo responsable

Guia sobre consum responsable, comerç just i responsabilitat social corporativa per a la transformació social

Per un consum que exigeix ​​justícia social, ètica, solidaritat i protecció del medi ambient

Justificació de l’acció

Per a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, el context socioeconòmic en qual vivim, després d’un període d’abundància econòmica i d’accés a crèdits per part de bancs i posteriorment amb una crisi social i econòmica sense precedents en una generació, ens obliga a replantejar-nos el concepte de consum, tant en el que correspon a empreses com a consumidors i el procés de compra de béns i serveis per part dels ciutadans.

Els temps previs a la crisi ens van acostumar al consum de béns i serveis que, en molts casos, no necessitàvem. Per la seua banda, en molts casos, les empreses no reparaven en produir utilitzant estratègies poc sostenibles i res justes socialment, perquè el grau de valoració era menor i no importava en el procés de compra.

Avui, en l’any 2017, podem dir que aquest patró de producció i de consum ha canviat, en part per les conseqüències socials, econòmiques, mediambientals i polítiques dels excessos, i d’altra per una creixent exigència per part de la ciutadania d’unes normes diferents de relació entre empresa-consumidors.

Per consum responsable entenem l’elecció dels productes i serveis no només en base a la seua qualitat i preu, sinó també pel seu impacte ambiental i social, i per la conducta de les empreses que els elaboren.

En ulls de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, és un imperatiu del nostre temps la realització d’un canvi social al voltant dels nostres hàbits de consum. El principi fonamental és que tots som coresponsables amb la nostra compra dels impactes socials i ambientals d’aquesta mateixa producció. Responsables, d’una banda, amb el medi ambient, suport de la vida a la Terra, tenint en compte que hem de prioritzar productes amb menors impactes ambientals i reduir el consum dels limitats recursos naturals dels quals disposem. Per una altra, responsables amb les persones, assumint i defensant solidàriament l’obligació de garantir els mateixos drets per a totes.

Quan afegim el qualificatiu de responsable al nostre consum estem significant la importància que té el consumidor per triar entre les diverses opcions que li ofereix el mercat de béns i serveis, tenint en compte els productes que valoren la justícia social, l’ètica i la solidaritat, i la protecció del medi ambient.

A més, la ciutadania ha après que pot convertir la seua capacitat de compra en un important instrument de pressió social, econòmica i política. El consumidor i la consumidora té al seu abast la possibilitat de premiar les empreses que compleixen amb determinades garanties socials, laborals i mediambientals.

Alguns dels paràmetres que avui la ciutadania té en compte per construir el seu consum responsable és considerar l’impacte ambiental des del punt de vista del cicle de vida del producte a comprar, valorant els processos de producció, transport, distribució, consum i residus que deixa el producte, determinar la petjada ecològica que determinat estil de vida i consumisme produeixen, determinar quines empreses, productes i serveis, respecten el medi ambient i els drets humans per preferir davant d’altres que no compleixen amb els requisits anomenats, plantejar el tipus de comerç que es desitja afavorir i assegurar la qualitat del que es compra.

Aquest plantejament tracta d’un consum més moderat, reflexiu i crític. En obtenir un producte, el consumidor en vegada de satisfer un desig o una necessitat, té en compte les repercussions de la seua elecció, així com conèixer tot el que hi ha darrere d’aquest producte. És una forma de lluita contra la forma convencional de consum i a favor de la transformació social.

Entenem que per un consum responsable s’ha d’abordar les aportacions a l’acció i transformació social que es realitza en el comerç just, com a sistema comercial solidari i alternatiu al convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa.

Aquest comerç es basa en condicions laborals i salarials adequades per als productors, que els permeten viure amb dignitat, la no explotació laboral infantil, la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral i retributiu, així com el respecte al medi ambient. Per tot això, el comerç just és considerat com una eina de cooperació.

El Comerç Just és un tipus de comerç en el qual sorgeix una nova relació lliure, directa i honesta entre productors, consumidors responsables i intermediaris disposats a reduir els seus marges perquè quede un major benefici al productor. Per fer més curt el trajecte, es redueix la llarga cadena d’intermediaris que encareixen el producte i impedeixen la transparència de la informació sobre l’origen i la forma de producció.

En línia amb les noves formes de consum, les empreses compten amb una ferramenta en la gestió i com a element de diferenciació que és la responsabilitat social corporativa, gestionant els impactes que la seua activitat genera sobre els seus clients, empleats, accionistes, medi ambient i sobre la societat en general.

Tot el context exposat anteriorment (pre crisi i post crisi) ha afavorit l’auge del debat sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), com a eina que serveix per minorar l’impacte negatiu de les empreses sobre els drets socials, laborals, el medi ambient i en definitiva, sobre els drets humans.

Hi ha un acord sobre les grans àrees temàtiques que abasta la RSC: l’econòmica, la social i la mediambiental. No obstant això, si alguna cosa caracteritza la RSC és el seu caràcter pluridimensional que afecta a diferents àmbits de la gestió de l’empresa: drets humans, pràctiques de treball i ocupació, protecció de la salut, qüestions mediambientals, lluita contra el frau i la corrupció i els interessos dels consumidors.

Sens dubte, perquè la Responsabilitat Social Corporativa siga assumida i implementada per les empreses, incentivada pels governs i demandada per la societat, cal exercir una tasca de conscienciació sobre la importància de construir un món més just, acció que promou la Unió de consumidors de la Comunitat Valenciana. Cada vegada més empreses desenvolupen polítiques de responsabilitat social, amb un component ètic, mitjançant les quals es potencien accions socials, estatutàries o mediambientals, més enllà del que pugui suposar un compte anual de resultats.

Per tot això, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana proposa l’elaboració d’una guia pràctica i didàctica sobre consum responsable, comerç just i responsabilitat social corporativa per a la transformació social. A la Guia, dirigida tant a responsables d’empreses com a ciutadans consumidors, es pretén oferir una informació pràctica i útil perquè cada persona en el seu àmbit d’actuació puga implementar aquestes xicotetes o grans coses per a la consecució d’una relació de consum més responsable i socialment justa.

El més important d’aquest canvi social és que cada persona, en el seu àmbit, en el seu lloc de treball, en el seu cercle d’amics i família, pot posar en pràctica una visió diferent de com consumir, què consumir i per què. Aquest pas en moltes ocasions no s’aconsegueix per falta d’informació o desconeixement. Es tracta de posar fàcil la presa de decisions, que puguem actuar amb tota la informació sobre la qual procedir. Saber què pots fer tu i quines conseqüències té aquesta acció. Consells que t’ajudaran a canviar els nostres hàbits i comportar una eixida de la crisi de manera responsable, solidària i justa.

 

Compartir amb: