Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaIncrement de les queixes relacionades amb les mudances

Increment de les queixes relacionades amb les mudances

La Unió de Consumidors recomana signar un contracte per escrit i fer un inventari

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha detectat un increment de consultes i reclamacions relacionades amb la contractació dels serveis de mudances. Les principals incidències estan relacionades amb danys en els mobles, retards en la prestació del servei, trencament o perduda d’objectes. A efecte d’evitar aquests conflictes és important tindre en compte les següents recomanacions:

-Planificar amb temps la mudança i comparar diverses ofertes sol·licitant pressupost previ i per escrit.

-A l’hora de triar l’empresa de mudança no fixar-se exclusivament en el preu, ja que cal tindre en compte la qualitat i condicions en el servei oferit, i consulta les opinions i comentaris d’altres usuaris que hagen utilitzat el servei.

-Una vegada s’haja decidit per l’empresa que realitzarà la mudança, exigisca sempre un contracte per escrit i detallat en el qual ha d’aparéixer entre altres qüestions un inventari dels béns i estris a transportar, data i hora i lloc de recollida de les mercaderies, adreça de destinació, detall dels serveis contractats.

-En aquest sentit, és convenient concretar per escrit si l’empresa s’encarrega de l’embalatge dels estris, o si per contra el realitza el propi usuari. Si l’empresa és l’encarregada de l’embalatge del contingut dels mobles, tindre en compte la possibilitat que l’empresa realitze aquesta operació el dia previ a la mudança.

-L’empresa de mudances ha de fer-se càrrec dels danys que cause i convindria que tinguera una assegurança de responsabilitat civil en vigor.

-En qualsevol cas, sempre és aconsellable realitzar fotografies de l’estat dels béns a transportar, i supervisar els treballs de la mudança, tant de les tasques de càrrega en l’habitatge de partida, com de les de descàrrega en l’habitatge de destí, així com de les labors d’embalatge, desembalatge. No obstant això, cal valorar l’opció de traslladar personalment aquells objectes molt fràgils o de gran valor, així com els de caràcter més personal o sentimental.

-Una vegada s’haja finalitzat amb la mudança, s’ha de comprovar l’estat dels béns transportats i exigir la factura del servei rebut. Mai pagar per endavant, sinó quan la mudança haja finalitzat. I en el cas, que l’empresa exigisca el pagament d’un senyal, assegurar-se que aquesta circumstància queda reflectida en el contracte.

– Comunicar per escrit a l’empresa de mudances qualsevol incidència, ja que, en el cas de reclamació posterior, és imprescindible que el reclamant acredite que havia comunicat de manera immediata els desperfectes i incompliments en els serveis contractats.

– Contractar el servei amb una empresa de mudances adherida al Sistema Arbitral de Consum, ja que això suposa una garantia addicional per a una òptima resolució de les reclamacions que es pogueren derivar d’un servei incorrectament prestat per l’empresa

Finalment, Vicente *Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors recorda que, si després de la comunicació de les incidències no hi ha una resposta satisfactòria, pot iniciar-se els tràmits de la reclamació sol·licitant les fulles de reclamacions i/ o acudint al servei d’informació al consumidor del seu municipi o a l’associació de consumidors per a poder assessorar-se i tramitar la corresponent reclamació

Compartir amb: