Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaIndemnització pels danys ocasionats per mossegar un os en demanar olives farcides

Indemnització pels danys ocasionats per mossegar un os en demanar olives farcides

Sentència favorable a una associada de la Unió de Consumidors

El Jutjat de Primera Instància núm. 12 de València condemna a Mapfre i a la mercantil Olives i Adobats Molero S.L. a l’abonament de 1950€ més interessos moratoris i legals a una associada de la Unió de Consumidors pels danys ocasionats en el trencament d’una dent en mossegar part d’un os que s’havia quedat dins d’una oliva i mesclada entre un plat d’olives farcides sense os.

L’afectada va acudir amb diversos familiars a un restaurant valencià i van demanar un aperitiu acompanyat de cacauets i olives farcides sense os, i en un moment determinat l’associada sent un dolor en el queixal, causat per un os d’oliva que s’havia quedat a l’interior d’aquesta.

El dolor es va anar fent progressivament més insuportable i l’endemà va acudir d’urgències a l’odontòleg, qui va comprovar que el queixal afectat, prèviament sana, estava partida de dalt a baix i no quedava una altra solució que la immediata extracció, i restauració d’aquesta, resultant una intervenció laboriosa per la destrossa causada per l’os d’oliva. Així mateix, també va comunicar als responsables del restaurant els danys ocasionats per l’oliva servida, manifestant el propietari del local, que les olives corresponien a una partida d’olives sense os farcides adquirida al seu proveïdor habitual i que des del restaurant es van limitar a servir el producte fabricat i subministrat per aquesta empresa sense cap manipulació.

En un primer moment, la Unió de Consumidors en representació de l’associada va iniciar davant la mercantil i l’asseguradora la mediació i va reclamar per la via extrajudicial el desemborsament econòmic que li havia suposat el tractament i assistència realitzada per una clínica dental. Finalment i davant la falta de solució extrajudicial, es va iniciar un procediment judicial, reclamant 1.550€ corresponent al tractament, assistència i restauració de la peça dental danyada, així com 400€ per danys físics i morals pel trastorn i perjudici ocasionat en haver d’iniciar un tractament dental per a extracció i posterior restauració de peça sana, amb el consegüent tractament mèdic, analgèsic i el temps invertit per a aquestes actuacions.

Tant l’empresa fabricadora de les olives com la companyia asseguradora van rebutjar reiteradament la reclamació de la nostra associada, malgrat haver acreditat prou els fets i haver presentat informes i factures per a acreditar els danys ocasionats.

Lamentablement, les empreses demandades van desestimar la reclamació amb l’esperança que la nostra associada abandonara la seua reclamació, malgrat tenir la raó i malgrat el considerable perjudici econòmic que se li havia ocasionat. No obstant això, els serveis jurídics de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana van assessorar la nostra associada amb les possibles alternatives davant el rebuig de la mediació i, finalment, van interposar la corresponent demanda judicial que ara ha sigut estimada en tots els seus termes.

El jutjat de Primera Instància núm. 12 de València ha estimat totalment la demanda presentada per la Unió de Consumidors en representació de la seua associada, i ha condemnat a **Mapfre i Olives i Adobats Molero S.L. a satisfer l’import de 1950€, corresponent al tractament dental i danys físics i morals ocasionats, així com al pagament dels interessos legals i costes del procediment judicial.

Finalment, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aconsella a totes les persones consumidores que, davant el rebuig de la seua queixa o reclamació, acudisquen a una associació de consumidors per a valorar les possibles alternatives quan vegen rebutjada la seua reclamació o la mediació que hagen pogut realitzar abans els organismes públics de consum, i poder defensar de forma efectiva, ràpida i eficaç els seus legítims drets.

Compartir amb: