Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors celebra la sentència del TJUE sobre les despeses de les hipoteques

La Unió de Consumidors celebra la sentència del TJUE sobre les despeses de les hipoteques

La Unió de Consumidors celebra la sentència del TJUE sobre les despeses de les hipoteques

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera positiva la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que determina que les quantitats pagades en concepte de despeses d’hipoteca per una clàusula abusiva han de ser restituïts al consumidor. La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana entén que la decisió del TJUE permetrà als consumidors reclamar la totalitat de les despeses abonades i no sols de manera parcial com fins ara havia dictaminat el Tribunal Suprem.

Aquest Tribunal ja va determinar al gener que les despeses de notaria, registre i gestoria derivats de la formalització d’una hipoteca havien d’assumir-se per totes dues parts, entitat bancària i consumidor. En canvi, les despeses de la inscripció registral havien de ser assumits íntegrament per l’entitat financera i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats l’hauria de pagar el consumidor. D’aquesta manera quedava resolt l’assumpte de quines quantitats no hauria d’haver pagat el consumidor quan va formalitzar el préstec hipotecari i, per tant, quines quantitats podria reclamar al banc juntament amb la sol·licitud de nul·litat de la clàusula de despeses hipotecàries.

No obstant això, la Sentència dictada ara pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea permetrà que amb la declaració de nul·litat de la clàusula d’imposició de despeses en la formalització de préstecs hipotecaris, que van incorporar en el seu moment les entitats bancàries, es puguen reclamar totes les despeses que no estigueren legalment establides a les persones consumidores.

També la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea entra a valorar la reclamació de la comissió d’obertura dels préstecs hipotecaris. Fins al moment, el Tribunal Suprem entenia que havia d’abonar el consumidor, ara i després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea queda oberta la possibilitat de reclamar a l’entitat financera aquestes despeses sempre que no s’hagen establit amb transparència o no estigueren degudament justificats, en tant que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estableix que han de referir-se a serveis concrets i efectivament concedits.

D’aquesta manera, i davant les Sentències ja dictades fins al moment pels Jutjats, Audiències Provincials, Tribunal Suprem i ara TJUE, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana insta les entitats financeres per què d’ofici i iniciativa pròpia i sense reclamació prèvia i menys demanda judicial, per part dels seus clients, procedisquen a la devolució d’aquests imports als consumidors afectats.

Compartir amb: