Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

La Unió de Consumidors considera positives les mesures per a reduir la factura de la llum

Suposarà una reducció de 7,7€ en el rebut de l’electricitat

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana valora de manera positiva les mesures anunciades per l’Executiu de reduir l’IVA de la llum del 21% al 10% en la factura de la llum, així com la suspensió de l’impost sobre l’electricitat als consumidors amb una potència contractada de fins a 10 kilowatios. No obstant això, aquestes mesures que estan encaminades a reduir l’elevat rebut de la llum de les llars són provisionals fins a final d’any i estan condicionades al fet que el preu mensual del mercat majorista de l’electricitat supere dels 45 € MWh.

En aquest sentit, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant les modificacions en la facturació elèctrica que s’apliquen des de l’1 de juny i el desmesurat increment del cost de l’energia, va remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica diverses propostes encaminades a reduir el cost total de la factura de la llum, un subministrament essencial per a la ciutadania. Entre elles, la UCCV va proposar al Ministeri una baixada permanent dels impostos que afecten el consum domèstic d’electricitat, l’eliminació de la tarifa punta per a consums domèstics i, especialment persones acollides al bo social, incentivar la renovació d’electrodomèstics pels més eficients, verificació i un major control dels procediments de fixació de preus de l’electricitat, increment de la retribució d’usuaris acollits a autoconsum.

La reducció temporal de l’IVA del 21% al 10% i la suspensió de l’impost sobre l’electricitat suposarà una disminució mensual de 7,7€ de mitjana en els rebuts de la llum d’una família valenciana fins a final d’any, i contrarestarà el continu increment del preu de l’electricitat i per tant de la factura mensual a la qual han de fer front les persones consumidores.

No obstant això, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera essencial que es plantegen de manera efectiva mesures que reduïsquen de manera permanent el rebut de l’electricitat i que fomenten l’ús d’energies renovables tant a gran com a petita escala, que redunden en el benestar de la ciutadania i de les persones consumidores, obtenint un servei elèctric de qualitat i a un preu raonable.

Finalment, Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “les persones consumidores s’estan veient perjudicades per l’actual situació del mercat energètic i de la regulació de la facturació de la llum, i per tant cal establir mecanismes correctors que eviten aquests abusos en el preu de l’electricitat, sent un subministrament de primera necessitat al qual haurien de poder accedir en les mateixes condicions totes les persones consumidores, especialment les més vulnerables”.

Compartir amb: