Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Un 54,2% creu que la seua entitat bancària ha reduït oficines i horari d’atenció

La meitat de la ciutadania ha canviat o ha pensat canviar d’entitat bancària en els últims 6 mesos, degut especialment a l’increment de les comissions, la mala atenció, o per haver trobat millors condicions en una altra entitat. En canvi, els principals motius per a no canviar de banc en els últims 6 mesos són la satisfacció amb el seu banc, no trobar un altre millor, tindre un préstec hipotecari i les gestions que han de fer per a canviar les domiciliacions. Aquestes són algunes de les conclusions de l’enquesta que ha realitzat la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de conéixer el nivell de satisfacció de les persones consumidores amb el funcionament i els serveis que presten les seues entitats bancàries.

De fet, un 42,8% afirma que recentment la seua entitat bancària li han pujat les comissions, front el 45% que no li les han incrementades i un 12,2% que ho desconeixen. Un altre dels motius de major descontent és la reducció del nombre d’oficines i de l’horari d’atenció en la seua entitat bancària, un 54,2% així el manifesta, i només un 16,8% considera que el seu banc ha millorat l’atenció i prestació de serveis.

Quant a la freqüència amb la qual acudeixen a les oficines de la seua entitat bancària, un 32,8%, de les persones consumidores manifesten que fa més d’un any que no han sigut atés personalment en la seua entitat bancària, i un 30,5% que declaren que fa menys d’un mes que van acudir a la seua oficina per a realitzar gestions. Els principals motius pels quals van ser són en un 40,5% per a realitzar gestions en finestreta, un 26,4% per a contractar nous serveis, un 9,9% per a realitzar pagaments no domiciliats, i també el mateix percentatge per a presentar una queixa o reclamació.

La ciutadania accedeix a la seua entitat bancària a través d’internet, així ho manifesten el 93,9% de les persones enquestades, i consultar saldos i moviments dels comptes, realitzar transferències són les operacions que habitualment realitzen per internet.

Una altra de les conclusions és que el 54,2% de les persones enquestades declara que és client d’una entitat bancària enfront del 45,8% que té compte o productes bancaris en dos, tres i fins i tot #quatre entitats bancàries. D’ells, el 57% són clients de CaixaBank, un 24% del Santander i del BBVA , i en menor mesura del Sabadell. Quant a les entitats que millor valoren, un 24,1% no determina cap ja que considera que són similars, i un 56,4% tria la seua entitat o una de les seues entitats com les més valorades.

No obstant això, Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que, encara que hi ha un important percentatge de la ciutadania que duu a terme determinades operacions bancàries a través d’internet, no és excusa perquè reduïsquen oficines i horaris en la prestació dels seus serveis. A més, moltes gestions bancàries es realitzen de manera presencial en les oficines i hi ha un percentatge molt important de la població que no utilitza internet o només per a algunes operacions i per tant s’està creant una bretxa digital important. En aquest sentit, *Inglada entén que les entitats bancàries haurien de mantindre i acostar els seus serveis presencials a la ciutadania, especialment en les poblacions més allunyades i xicotetes de les zones urbanes.

Compartir amb: