Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióLa Unió de Consumidors denúncia a CaixaBank davant el Banc d’Espanya

La Unió de Consumidors denúncia a CaixaBank davant el Banc d’Espanya

La Unió de Consumidors denúncia a CaixaBank davant el Banc d’Espanya

CaixaBank aprova una comissió de manteniment de targeta de dèbit als clients de Bankia

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (*UCCV) considera perjudicial i abusiu el canvi de les condicions contractuals que aplicarà als clients de Bankia després de la seua absorció per CaixaBank. Per aquest motiu, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha elaborat un Formulari perquè les persones consumidores afectades puguen reclamar a CaixaBank el cobrament de noves comissions en les targetes de dèbit emeses per Bankia, i que fins al moment eren gratuïtes. CaixaBank ha comunicat als antics clients de Bankia la comissió de manteniment de 36€ que els aplicarà als titulars de la targeta de dèbit fins ara gratuïta, modificant unilateralment les condicions contractuals que en el seu moment van pactar amb Bankia.

En aquests últims dies s’ha detectat des del departament jurídic de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana un increment de les consultes relacionades amb la possibilitat de reclamar el cobrament d’aquesta comissió, ja que gran part de les persones afectades són de la Comunitat Valenciana. Aquesta situació és més alarmant si tenim en compte que entre les persones afectades, poden trobar-se persones vulnerables i en risc d’exclusió social i financera.

En resposta a les queixes rebudes, i a fi de facilitar la tramitació de les reclamacions a les persones consumidores afectades, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha elaborat un Formulari que facilita reclamar a CaixaBank pel cobrament d’aquesta comissió, i deixant constància de la disconformitat amb la modificació de les condicions contractuals existents fins al moment i subscrites per Bankia. A més, des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana s’ha remés reclamació tant a CaixaBank, perquè anul·le aquesta comissió, així com, al Banc d’Espanya perquè revise l’actuació duta a terme per aquesta entitat i prenga les mesures oportunes.

En opinió de Vicente *Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, “aquesta modificació de les condicions pactades inicialment amb l’entitat, sense contraprestació o millora dels serveis, ocasiona un greu perjudici econòmic per als clients que provenen de Bankia”. En aquest sentit, “és recomanable que les persones consumidores afectades remeten la reclamació corresponent emplenant el formulari”.

Davant aquestes modificacions contractuals anunciades per CaixaBank, els clients també poden canviar d’entitat bancària, traspassant tots els comptes i serveis a una nova entitat, que s’encarregarà del canvi de domiciliacions bancàries. En el cas de persones consumidores que tinguen un préstec hipotecari poden sol·licitar-li a la nova entitat una proposta de préstec que podria, fins i tot, millorar les actuals condicions. O, en cas contrari, mantindre només amb l’antiga entitat el préstec i el compte de càrrec vinculada, sense que aquesta entitat puga cobrar cap import en concepte de comissió de manteniment del compte si aquesta està destinada exclusivament al pagament del préstec hipotecari.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que qualsevol fusió, absorció o reestructuració d’entitats bancàries no pot en cap cas perjudicar les condicions econòmiques i contractuals de les persones consumidores, especialment si estableixen noves comissions abans inexistents. Per tant, el Formulari està a la disposició de totes les persones consumidores que desitgen reclamar a CaixaBank en la pàgina web de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana www.uniondeconsumidores.org

FORMULARI

Compartir amb: