Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors denúncia davant el jutjat d’instrucció a l’asseguradora mútua ibèrica

La Unió de Consumidors denúncia davant el jutjat d’instrucció a l’asseguradora mútua ibèrica

La Unió de Consumidors denúncia davant el jutjat d’instrucció a l’asseguradora mútua ibèrica

La Unió de Consumidors de València ha denunciat davant el Jutjat d’Instrucció de València a l’asseguradora Mútua Ibèrica d’Assegurances i Previsió Social per un presumpte delicte d’estafa i apropiació indeguda. A més, ha sol·licitat com a mesura cautelar que es paralitzen les domiciliacions bancàries de les primes de Mútua Ibèrica, sense que supose la pèrdua dels drets com a persones assegurades, així com l’embargament dels béns i comptes bancaris que tinga l’asseguradora.

El departament jurídic de la Unió de Consumidors de València ha rebut reclamacions de persones assegurades a aquesta entitat preocupades per la probabilitat que no vagen a rebre els serveis contractats en les seues pòlisses de Decessos, davant la negativa de la funerària col·laboradora de prestar més serveis al no haver-li sigut retribuïts per l’entitat asseguradora, i la impossibilitat de contactar durant bastant temps amb Mútua Ibèrica, en trobar tancades les seues oficines i no atendre el telèfon durant bastants mesos.

No obstant això, les persones assegurades de Mútua Ibèrica continuen abonant les primes de les assegurances de decessos contractats amb aquesta entitat, però poden veure’s obligades a haver d’abonar també els serveis funeraris contractats en les seues pòlisses.

Davant aquests fets, des del departament jurídic de la Unió de Consumidors de València s’han dut a terme diferents esbrinaments a fi de recaptar informació i poder gestionar les reclamacions de les persones consumidores, comprovant que en l’adreça que figura com a domicili social no hi ha cap activitat, ni tampoc responen als correus electrònics i trucades al telèfon de contacte.

A aquestes dades preocupants, cal afegir que Mútua Ibèrica continua emetent rebuts bancaris domiciliats per les assegurances contractades, que estan sent abonats pels titulars a fi de no incórrer en impagament i, per tant, que pogueren ser exclosos de la prestació o reintegrament dels serveis assegurats per incomplir les seues obligacions, i al mateix temps, temen estar pagant les primes i que no vagen a atendre’s els serveis assegurats.

Per tant, la Unió de Consumidors de València ha interposat denúncia per la possible comissió dels delictes d’estafa, apropiació indeguda i administració deslleial, sol·licitant al Jutjat d’Instrucció, com a mesura cautelar, que s’eximisca a les persones assegurades del pagament de les primes, sense que supose la pèrdua dels seus drets com a persones assegurades i, per tant, sense que puga considerar-se com a impagament, fins que existisca constància del correcte funcionament de l’entitat asseguradora, remetent ofici a les entitats bancàries que paralitzen les domiciliacions bancàries de Mútua Ibèrica.

Altres mesures cautelars que també ha sol·licitat al Jutjat han sigut l’embargament dels béns i comptes bancaris existents a nom de Mútua Ibèrica i que siga intervinguda per part de la Generalitat Valenciana en haver assumit competències respecte de les Mútues de Previsió Social (Llei 7/2000, de 29 de maig, de Mutualitats de Previsió Social de la Comunitat Valenciana), fent-se càrrec de la gestió i administració de la mateixa i, en el seu cas, inicie els tràmits de liquidació davant el Consorci de Compensació d’Assegurances.

Finalment, la Unió de Consumidors de València recomana a les persones que pogueren estar afectades, que revisen els pagaments i càrrecs realitzats de les primes de les seues assegurances contractades amb Mútua Ibèrica, i abans de cancel·lar els pagaments o retornar els rebuts domicilis, que acudisquen als organismes de consum per a assessorar-se i interposar, en el seu cas, la corresponent reclamació.

Compartir amb: