Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

La Unió de Consumidors informa de les recomanacions en la compra de bunyols i masses fregides

La Unió de Consumidors de València, davant l’inici del termini per a la instal·lació de les parades de venda de bunyols i masses fregides durant les Falles, recorda una sèrie de recomanacions a tenir en compte pels consumidors.
Totes les parades de venda al públic han d’indicar de forma visible i clara el preu de tots els productes que estiguen a la venda, tal com estableix el Reial decret 3423/2000 de 15 de desembre que regula la indicació de preus dels productes. Igualment, i igual que la resta d’establiments, les parades de bunyols han de disposar del model oficial de Fulles de Reclamacions de la Generalitat Valenciana i facilitar-li-la als usuaris que així ho sol·liciten. A més, els establiments estan obligats a lliurar als consumidors el comprovant de la compra, necessari en el cas d’haver de posar una queixa o reclamació.
Els consumidors poden comprovar que les parades tenen les corresponents autoritzacions, ja que han d’estar exposades en un lloc visible. També han de tenir en compte que tots els productes que estiguen a la venda han d’estar protegits per vitrines o sistemes similars com a caixes, separadors, a excepció dels envasaments. I en el cas d’aquells aliments que per la seua composició requerisquen ser conservats amb refrigeració, com a cremes i nates, és necessari que estiguen en un lloc refrigerat amb termòmetres de lectura exterior perquè el ciutadà el puga comprovar.
Una altra de les qüestions a tenir en compte és la neteja tant de la instal·lació com dels utensilis utilitzats per a l’elaboració dels aliments, i en el cas que en el mateix establiment s’elaboren també masses fregides aptes per a celíacs i no celíacs és necessari la separació física de tots dos productes i la utilització d’utensilis diferents per a evitar les contaminacions creuades. Independentment d’açò, tot el personal encarregat de la manipulació dels aliments ha d’haver realitzat els corresponents cursos de formació en higiene alimentària. Per tant, i en opinió de la Unió de Consumidors de València els productes han de manipular-se amb pinces o paletes específiques, i mai directament amb les mans.
A més i quant a recipients on s’elaboren els aliments han d’estar degudament coberts quan no s’estiguen utilitzant per a protegir adequadament l’oli, i evitar la reutilització excessiva de l’oli, ja que generalment un excessiu ús del mateix oli pot presentar alteracions. Quan l’oli de fritada presenta una olor desagradable, color inadequat (enfosquiment intens), augment de la viscositat, aparició de restes alimentoses en l’oli, evidencia una deterioració d’aquest producte.
Finalment, Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, sol·licita a l’Ajuntament de València, que es duguen a terme les necessàries inspeccions de control en totes les parades a fi de comprovar el compliment de la normativa, tal com estableix el Bàndol de Falles, i especialment que es duguen a terme controls de qualitat de l’oli de fritada mitjançant les corresponents anàlisis, i es controle la seua retirada a través d’empreses autoritzades.

Compartir amb: