Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors informa de les recomanacions en rebaixes

La Unió de Consumidors informa de les recomanacions en rebaixes

Aconsella un consum conscient i responsable

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant l’inici majoritàriament avui de les rebaixes, aconsella un consum conscient, responsable i realitzar un pressupost previ que evite realitzar despeses superiors als permesos per l’economia familiar. Cal recordar que la venda en rebaixes pot realitzar-se en els períodes estacionals de major interès comercial segons el criteri de cada comerciant, però són molts els establiments que mantenen la tradició d’iniciar les rebaixes d’hivern el dia 7 de gener. Principalment, la roba, les sabates i els complements constitueixen els productes estrela de les rebaixes en aquests dies.

Les rebaixes han de ser una oportunitat per a adquirir un producte que necessitem a un preu més reduït, controlant la despesa que es va realitzant i no deixar-se portar per impulsos i evitar anar de compres com a forma d’oci. A més, és un bon moment per a aprofitar i, comparant entre diferents tipus d’establiments, adquirir articles que siguen necessaris.

Encara que es preveu un increment de consum en rebaixes, des de la **UCCV sempre recomanem l’elaboració prèvia d’un pressupost que indique el que necessitem i la quantitat que es pot gastar. En aquest sentit, Vicente **Ingalda secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aconsella realitzar una llista que arreplegue els productes que realment es necessiten, així com comparar els productes entre diferents tipus d’establiments, grans superfícies i comerç de proximitat. També, suggereix realitzar un consum moderat de les compres amb targeta de crèdit, ja que, encara que pot ser que no immediatament, el cobrament arribarà finalment al compte bancari, per la qual cosa cal avaluar quant despesa pot assumir cada consumidor.

Polítiques de devolució

Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recordem que el consumidor ha de ser conscient que, en adquirir un article, estiga o no en rebaixes, existeix l’obligació de canviar-ho o retornar-li els diners sempre que es trobe defectuós o deteriorat, o quan des del propi comerç així es publicite. Per tant, és convenient informar-se prèviament dels terminis i condicions de la devolució.

Un altre aspecte fonamental és parar atenció a l’etiquetatge dels articles. En ells haurà d’aparèixer el preu anterior i el rebaixat, així com el percentatge de descompte, perquè el consumidor puga comparar preus i siga conscient de la diferència econòmica si decideix adquirir el producte. A més, les dates d’inici i fi del període de rebaixes hauran d’estar visiblement col·locades en l’establiment, que també haurà de senyalitzar i separar amb claredat els productes que estan rebaixats en el seu comerç dels de nova temporada.

Respecte a les formes de pagament, el consumidor podrà abonar l’import de les seues compres de la mateixa manera que l’establiment establisca la resta de l’any, llevat que s’informe de manera específica, en lloc visible i clarament en cas contrari. Així mateix, tampoc es podrà obligar el client a pagar un recàrrec per pagar amb targeta en el període de rebaixes. En les devolucions, si el pagament es va realitzar amb targeta, la reposició se li farà en targeta, mentre que si va abonar al comptat, la devolució serà igualment al comptat.

A més, el comprador no ha d’oblidar exigir i guardar el tiquet de compra per si sorgeix algun problema, i fins i tot podrà ser-li molt útil conservar la publicitat, ja que té valor contractual. En cas d’observar qualsevol irregularitat durant aquest període recordem als consumidors que han de sol·licitar la corresponent fulla de reclamacions.

En les compres online, el termini per a poder retornar el producte adquirit és de 14 dies naturals, havent-se de tindre en compte les possibles despeses accessòries que podria haver d’abonar el consumidor per aquesta devolució, unes despeses que han de venir reflectits en les condicions de compra del producte.

Consells i recomanacions.
L’aposta per una compra intel·ligent i conscient que es defensa des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha de conduir a prendre la precaució fonamental de triar productes seleccionats abans del començament del període de rebaixes, la qual cosa permet conèixer el preu anterior a la rebaixa i evitar caure en la compra de productes d’escassa qualitat o fabricats expressament per a aquestes dates.

Regles d’or de rebaixes:

– Un consum en rebaixes conscient: Perquè de tracta de comprar el que realment es necessita. Perquè és convenient fer una llista de necessitats. Perquè és necessari fer-nos un pressupost previ. Perquè no cal deixar-se portar per la publicitat. Perquè no hem de confondre les compres amb l’oci

– Un consum en rebaixes intel·ligent: Perquè cal comparar entre els diferents formats comercials. Perquè cal saber aprofitar els avantatges de la compra online. Perquè cal comparar preus. Perquè cal comparar qualitats. Perquè cal exigir les garanties legals. Perquè cal optar per comerços que ofereixen sistemes de resolució de conflictes de consum, com el Sistema Arbitral de Consum.

– Un consum en rebaixes sostenible: Perquè cal saber que el consumisme excessiu incideix negativament en el medi ambient. Perquè podem optar pel comerç local i de proximitat. Perquè hem de vigilar els excessos en l’embalatge i saber depositar i gestionar correctament els residus que genera el nostre consum.

– Un consum en rebaixes solidari: Perquè podem triar establiments i productes de Comerç Justo. Perquè podem lluitar contra l’explotació infantil de determinats sistemes de producció. Perquè podem comprar barat per a ajudar persones, famílies o institucions benèfiques.

En qualsevol cas, des de la Unió de Consumidors recorda als consumidors perquè facen valdre els seus drets en època de rebaixes i per #això es recorda que:

– Cal comprovar que la qualitat i garanties del producte siguen les mateixes que en qualsevol altra època de l’any.
– En l’etiqueta ha de constar el preu antic i el rebaixat.
– Les formes de pagament seran les mateixes que en qualsevol altre període.
– El factura simplificada és imprescindible per a realitzar una devolució o reclamació, a més els comerços es troben obligats per llei a facilitar-ho sempre.
– Els productes rebaixats han d’estar clarament identificats i separats dels quals no estiguen rebaixats, per a evitar confusions als clients.
– Els elements amb tares, desfasats o amb deterioracions hauran d’identificar-se com a saldos.
– És millor optar per comerços adherits al Sistema Arbitral de Consum.
– Davant qualsevol irregularitat sol·licitar la fulla de reclamacions i acudir als organismes oficials de consum i a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a tramitar aquesta reclamació, i fer valdre els seus drets.

Compartir amb: