Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors sol·licita a l’Audiència Nacional al fet que autoritze l’accés als locals i intervinga la documentació

La Unió de Consumidors sol·licita a l’Audiència Nacional al fet que autoritze l’accés als locals i intervinga la documentació

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha sol·licitat al Jutjat Central d’Instrucció nº 5 de l’Audiència Nacional que autoritze la intervenció de la documentació existent en les Clíniques iDental i al lliurament de còpia de la documentació corresponent a cada afectat que així ho sol·licite.

En un escrit remès a l’Audiència Nacional que instrueix les Diligències pel tancament de les Clíniques iDental, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha manifestat la necessitat urgent que s’intervinga la documentació, tant en suports informàtics com en paper, existent en els locals de les Clíniques iDental, historials clínics, contractes de finançament, pressupostos, ja que molts afectats no poden accedir a aquesta documentació que és fonamental perquè puguen continuar els seus tractaments interromputs i per a poder comprovar les intervencions odontológiques realitzades i els professionals que van intervenir.

Aquesta urgència ve determinada per la situació en la qual es troben els locals on les Clíniques iDental realitzaven les seues activitats a la Comunitat Valenciana, la majoria estan abandonats o immersos en un procés de desnonament, amb el potencial risc de deterioració o desaparició de la documentació que és fonamental per als afectats.

En aquest sentit, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha sol·licitat al Jutjat que autoritze als Mèdics Inspectors de la Direcció general de l’Alta Inspecció Sanitària de la Conselleria de Sanitat i al Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada Provincial de Policia Judicial del Cos Nacional de Policia perquè accedisquen de forma urgent als locals de les Clíniques iDental de la Comunitat Valenciana, així com en la resta de províncies on no s’haja efectuat encara, i recuperen tota la documentació necessària tant per als afectats com per a la recerca del tancament de les Clíniques i poder defensar els legítims interessos dels consumidors i usuaris.

Finalment, Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera necessari una actuació ràpida ja que molts afectats manquen de la documentació fonamental que facilitaria l’avaluació de la situació del seu tractament, conèixer les intervencions realitzades i poder continuar amb aquest tractament odontológic.

Compartir amb: