Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

La Unió de Consumidors sol·licita reunir-se amb CaixaBank

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant l’anunci del tancament d’oficines per part de CaixaBank, a causa de l’absorció de Bankia, ha sol·licitat una entrevista amb el president de CaixaBank amb la finalitat d’establir vies de comunicació i col·laboració encaminades a millorar la seguretat i prestació dels serveis financers i bancaris a les persones consumidores i usuàries.
En els últims anys, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha detectat un increment de les reclamacions de les persones consumidores i usuàries relacionades amb les entitats bancàries, especialment després de les crisis econòmiques provocant una situació de major vulnerabilitat a les persones consumidores.
Per tant, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que la reducció dràstica d’oficines i sucursals per part de CaixaBank agreujarà la situació ja delicada en localitats i territoris amb escassetat de serveis. I això unit a la reducció d’empleats, provocarà la disminució en la qualitat de l’atenció presencial de les persones majors, que majoritàriament no estan habituades a la utilització de serveis a distància, i la bretxa digital de la qual pot provocar greus disfuncions i incidències en gran part de les persones consumidores.
En aquest sentit, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera essencial comptar amb la col·laboració de CaixaBank per a fomentar no sols l’educació financera, sinó conéixer i proposar solucions als plans de reestructuració de la seua entitat després de l’absorció de Bankia i les possibles conseqüències que es deriven, en concret, la modificació dels serveis que es presten a les persones consumidores i usuàries, i la possible reducció d’oficines i sucursals i com afecten les persones més vulnerables.

Compartir amb: