Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaL’acord de devolució de les clàusules sòl no afavoria les persones consumidores
cláusula suelo

L’acord de devolució de les clàusules sòl no afavoria les persones consumidores

El temps ha donat la raó a les Associacions de Consumidors que junt amb Jutges i Advocats demanen més recursos al Govern Central

CAUCE, la Confederació d’Associacions d’Usuaris i Consumidors en què està integrada la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, UCCV, va considerar insuficient el decret llei que va aprovar la devolució als consumidors dels diners cobrat de més per les clàusules sòl de les seues hipoteques. Des d’esta associació, es va reclamar una posició més proteccionista al consumidor, sobretot tenint en compte el desequilibri de força entre ambdós parts.

El temps ha demostrat que el mecanisme de compensació no té punts fonamentals de protecció al consumidor perquè este procediment extrajudicial es desenrotlle amb totes les garanties per al ciutadà, que és la part més dèbil, una vegada més, en este conflicte. En este sentit, CAUCE ja va sol·licitar que el procés de devolució de les quantitats cobrades indegudament per clàusula sòl als consumidors devia de ser automàtic, estant obligades les entitats bancàries a amortitzar o ingressar els diners cobrat de més al ciutadà, en un termini de dos mesos.

A més, també es va reclamar la necessitat que el Banc d’Espanya posara a disposició dels ciutadans una ferramenta de càlcul que li permetera comprovar, de forma oficial, si l’import ingressat per la seua entitat bancària per la clàusula sòl és el correcte.

Transcorregut uns quants mesos des de l’aprovació del decret llei molts reclamants seguixen sense resposta satisfactòria per part de la seua entitat bancària pel que la solució serà acudir a la via judicial, que és el que des d’un principi les associacions de consumidors pretenien evitar, ja que suposarà una vegada més el col·lapse dels jutjats, amb la corresponent carència de mitjans.

En este sentit, entenem des de CAUCE que en els casos de desestimació de la demanda no s’han d’imposar les costes de la part contrària al consumidor, llevat que el jutge estime i raone que hi ha mala fe per part del demandant. I per al cas, d’estimació de la demanda és injustificat que es limite la imposició de costes a l’entitat bancària, que és la que, en definitiva, ha actuat incorrectament. A més, no s’ha de considerar enriquiment patrimonial quan la condemna en costes siga favorable al consumidor, ja que estos diners està destinat al pagament dels gastos necessaris per a la defensa dels seus legítims drets, evitant que haja de tributar en IRPF.

No obstant això, des de CAUCE recolzem i fomentem la via de la mediació i l’arbitratge de consum per a la resolució extrajudicial dels conflictes, no sols amb les entitats bancàries, sinó en tot l’àmbit del consum.

A més, s’hauria d’haver inclòs la devolució dels gastos de formalització de les hipoteques, evitant que el consumidor haguera de realitzar dos procediments distints sent que en via judicial es poden unificar-se ambdós procediments.

Finalment, CAUCE recomana a totes les persones consumidores que es vegen afectades informar-se i posar-se en contacte amb les associacions de consumidors i les oficines municipals d’informació al consumidor per a comprovar la situació de cada afectat i recomanar-li la millor via d’actuació.

Compartir amb: