Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaMarenostrum condemnada a indemnitzar als afectats pel festival de 2016
marenostrum

Marenostrum condemnada a indemnitzar als afectats pel festival de 2016

La Unió de Consumidors va sol·licitar la devolució de les entrades, gastos ocasionats, danys morals i costes processals

El Jutjat de Primera Instància NÚM. 22 de València condemna a MARE MUSIC EVENTS SL a abonar als afectats el preu de les entrades, els gastos ocasionats, danys i perjuís i les costes processals per la cancel·lació del FESTIVAL MARE NOSTRUM 2016, tal com va sol·licitar la Unió de Consumidors de València en la demanda civil col·lectiva presentada el passat mes de gener en defensa dels afectats reclamant import dels danys ocasionats per la dita cancel·lació.

Cal recordar que la mercantil MARE MUSIC EVENTS S.L. va vendre durant mesos entrades, bons i encunys per al festival MARE NOSTRUM FESTIVAL 2016 que havia de celebrar-se els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2016 en la Platja dels Peixets (Alboraya). El dia anterior a l’esdeveniment, l’empresa va emetre un comunicat a través de xarxes socials i internet en què anunciava que no li concedien la llicència d’activitat i per tant procedien a cancel·lar el festival, quan molts jóvens amb les entrades comprades ja s’havien desplaçat des dels seus llocs d’origen i, inclús havien reservat i abonat allotjament per a eixos dies, davant de la immediatesa de l’inici de l’esdeveniment.

Posteriorment, es va celebrar l’esdeveniment els dies 28, 29 i 30 de juliol en un emplaçament distint i amb un cartell d’artistes distints, ja que els anunciats inicialment no van poder acudir pel canvi de data. Davant de la falta de resposta de l’empresa MARE MUSIC EVENTS S.L. a les peticions i reclamacions, la Unió de Consumidors de València va presentar una demanda civil contra l’empresa organitzadora, en representació de diversos afectats, sol·licitant la devolució de l’import de les entrades, gastos ocasionats i danys morals, que ha sigut acceptada en la seua totalitat, a més d’imposar la condemna en costes a l’empresa.

De la mateixa manera, la Fiscalia de València, davant de la gravetat dels fets i les denúncies realitzades per la Unió de Consumidors de València, va interposar en un primer moment un procediment judicial contra l’empresa organitzadora MARE MUSIC EVENTS SL per l’existència de clàusules abusives en les entrades que es van vendre, i posteriorment contra RAET CLASIC SL per utilitzar les mateixes clàusules per al Festival MARE NOSTRUM EXPERIENCE de 2017, clàusules que recentment han sigut declarades nul·les pels Jutjats Mercantil de València.

Les resolucions judicials han donat la raó a la Unió de Consumidors de València i a la Fiscalia de València en la defensa dels drets de les persones afectades pels incompliments d’estes d’empreses organitzadores de festivals, i posa de manifest la necessitat d’un major control per part de l’Administració en l’autorització d’este tipus d’esdeveniments, garantint a més dels compliments tècnics, de seguretat i respecte a l’entorn, els drets dels consumidors i usuaris per a evitar situacions d’abusos i indefensió com les ocorregudes en el festival de l’any passat. En este sentit, a pesar que la Unió de Consumidors de València va informar l’Administració de les anomalies i incompliments detectats pels organitzadors d’este tipus de festivals perquè foren tinguts en compte abans d’autoritzar la seua celebració, hem comprovat com ha autoritzat la realització del Festival MARE NOSTRUM EXPERIENCE 2017 sense que s’hagen satisfet les reclamacions dels afectats de l’edició d’any anterior.

Finalment, encara que la resolució és favorable a tots els afectats inclosos en la demanda col·lectiva i que poguera fer-se extensiva a la resta de perjudicats, la Unió de Consumidors de València lamenta que s’haja d’acudir a la via judicial per a resoldre estes situacions tan evidents, quan una major implicació de l’Administració haguera pogut evitar, exigint a l’empresa la devolució de l’import de les entrades als afectats abans d’autoritzar la celebració en el nou emplaçament de la Marina Real. Confiem que, després de la resolució dictada, els organitzadors del FESTIVAL MARE NOSTRUM complisquen la sentència i solucionen per fi les incidències i reclamacions dels afectats.

Compartir amb: