Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Telefónica i Unió de Consumidors analitzen la digitalització en el sistema educatiu

La Unió de Consumidors de la Comunitat València, en col·laboració amb Telefónica, ha dut a terme dues trobades en línia a fi d’analitzar la transformació digital en el sistema educatiu.

En el primer webinar es van tractar les claus de la digitalització del sistema públic educatiu, amb la participació del professorat, alumnat i representants dels pares i mares d’alumnes. Al llarg d’aquest, es van abordar algunes de les manques digitals en el sistema educatiu tant en la formació del professorat com en l’accés a dispositius o la pròpia connectivitat de moltes famílies en funció dels seus ingressos.

En aquest sentit, una de les conseqüències del confinament per la pandèmia va posar de manifest diferents nivells de formació destacant els diferents contextos familiars. Des de la Unió de Consumidors es va incidir en la necessitat de millorar l’àmbit formatiu del professorat del sistema públic educatiu, fomentar la formació digital en les famílies i incrementar els dispositius i accessibilitat òptima en les llars com a elements d’equitat entre la ciutadania.

En la segona trobada en línia que es va celebrar es va abordar l’experiència de formació en línia #elcolesigue posat en marxa per la Fundació *Vedruna Educació, amb l’objectiu de continuar des de casa les activitats d’aprenentatge del seu alumnat durant el confinament. Per a això, van participar representants de l’equip directiu del centre educatiu que van donar a conéixer la web creada pels docents del col·legi i que va permetre estar en contacte de forma més directa amb l’alumnat i les seues famílies. A més, amb aquesta iniciativa es va contribuir a la normalització de la vida quotidiana de l’alumnat durant el període de confinament. A través d’aquesta plataforma l’alumnat accedia a les activitats que el professorat havia programat segons el nivell educatiu, establint uns horaris diaris on es combinaven classes en línia i treballs de les assignatures corresponents al seu curs.

Durant la seua exposició, van concloure que els factors que van fer possible aquesta iniciativa que va ser premiada, han sigut d’una banda la rapidesa d’actuació per part del centre educatiu que va possibilitar que l’alumnat poguera disposar d’aquesta plataforma i els seus continguts en el menor temps possible, el compromís de l’equip directiu i implicació del professorat i de la resta de personal, i d’altra banda disposar no sols dels mitjans tecnològics, sinó també de professorat format digitalment i d’alumnat habituat a treballar amb les tecnologies en el seu aprenentatge.

Després del desenvolupament d’aquestes dues trobades, en els quals van participar representants de tots els sectors implicats, es van plantejar diferents reptes per a ser abordats per l’educació per a la seua transformació digital com a formació digital i implicació del professorat necessaris per a afrontar els canvis en la metodologia de l’ensenyament, inversió en les instal·lacions dels centres que permeta un accés òptim a internet independentment de la seua ubicació en zones urbanes o rurals, desenvolupament d’aplicacions i materials en línia disponibles en plataformes educatives de fàcil maneig per al professorat i alumnat, i garantir la connexió i accessibilitat als dispositius en totes les llars amb alumnat, especialment els vulnerables.

Finalment, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que aquestes trobades realitzades han sigut molt enriquidors ja que han permés analitzar la necessitat i importància de la transformació digital a les aules i establir els requisits imprescindibles per a un ensenyament digital en equitat.

Compartir amb: