Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaUna immobiliària condemnada a pagar 900€, interessos legals i les costes processals

Una immobiliària condemnada a pagar 900€, interessos legals i les costes processals

Sentència favorable a una associada de la unió de consumidors

El Jutjat de Primera Instància núm. 10 de València condemna a Galival 2017 Consultors Immobiliaris S.L. a l’abonament de 900€ més els interessos legals corresponents, així com les costes processals a una associada de la Unió de Consumidors per la negativa de la immobiliària a la devolució del senyal realitzat per al lloguer d’un habitatge al no complir els requisits d’espai, mobilitat i accessibilitat necessaris per a una persona amb mobilitat reduïda.

L’afectat va acudir amb la seua parella sentimental a la immobiliària per a llogar un habitatge que havia de reunir uns requisits mínims imprescindibles per a una persona amb mobilitat reduïda. En un primer moment se’ls ofereix un habitatge, que se’ls ensenya des del carrer, garantint-los que aquest habitatge reuneix els requisits que ells sol·liciten, i per la qual abonen la quantitat de 900€ en concepte de reserva del pis, comprometent-se la immobiliària en el document de reserva a la devolució de les quantitats sense penalització, si finalment no els agradara o no s’adaptara a les necessitats dels futurs inquilins.

Després de visitar l’habitatge disponible, van comprovar que no reunia les condicions i requisits perquè poguera ser utilitzada pels nostres associats, per la qual cosa van comunicar a la immobiliària que no podien arrendar-la, i el mateix va ocórrer amb altres habitatges que els van oferir. Per tant, i davant la impossibilitat d’arrendar un habitatge amb la immobiliària, li van reclamar la devolució de la quantitat que van abonar en concepte de reserva, tal com constava en el document de reserva signat.

A partir d’aqueix moment, la immobiliària va fer cas omís a les peticions dels associats i la Unió de Consumidors en la seua representació va iniciar davant la mercantil la mediació i va reclamar per la via extrajudicial la devolució de la quantitat lliurada en concepte de reserva. Finalment, i després de no obtenir una resposta satisfactòria per part de la immobiliària, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana va iniciar un procediment judicial contra la Galival 2017 Consultors Imobiliarios, reclamant els 900€, els corresponents interessos legals, i el cost del procediment judicial, que ha sigut estimat pel Jutjat de Primera Instància núm. 10 de València.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana insta al sector immobiliari a actuar en benefici dels seus clients i a prestar el millor assessorament immobiliari possible amb professionalitat i respecte als seus drets com a persones consumidores.

Igualment, la UCCV aconsella a les persones usuàries de serveis immobiliaris a triar a empreses professionals de confiança i a revisar la documentació i que siga fidel reflex de les seues peticions.

Finalment, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aconsella a totes les persones consumidores que, davant el rebuig de la seua queixa o reclamació, acudisquen a una associació de consumidors per a valorar les possibles alternatives quan vegen rebutjada la seua reclamació o la mediació que hagen pogut realitzar abans els organismes públics de consum, i poder defensar de forma efectiva, ràpida i eficaç els seus legítims drets.

Compartir amb: