Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaXV Observatori qualitat-preu dels operadors de telecomunicacions fix i mòbil

XV Observatori qualitat-preu dels operadors de telecomunicacions fix i mòbil

MOVISTAR, PRIMER OPERADOR EN RELACIÓ QUALITAT/PREU A NIVELL NACIONAL

El XV Observatori de la Unió de Consumidors sobre la qualitat preu dels operadors de telecomunicacions, basat en dades oficials, manté a MOVISTAR com a primer operador en la relació qualitat preu. En la puntuació global supera els vuit punts, una cota que a País Basc també aconsegueix EUSKALTEL. Les diferències arriben fins al 30% amb la resta d’operadors. (Veure estudi complet)

VODAFONE ocupa l’última posició (5,77) a -30% del capdavanter. La qualitat en Internet i una nota discreta en telefonia llastren la seua posició. En aquests apartats es troba a -33%d’ONO i a -29% d’EUSKALTEL, operadors que lideren sengles classificacions, encara que en telefonia, ORANGE està a -35% del primer.

EUSKALTEL, encara que retrocedeix respecte a l’exercici passat, ho fa de forma lleu -0,45 punts. Esperem que puga traslladar les seues dinàmiques a les noves empreses adquirides, R i TELECABLE, que en aquesta ocasió retrocedeixen més d’un punt en la valoració global (6,79 i 6,76).

Qualitat en Internet

La qualitat en Internet mostra un grup de 3 operadors per sobre dels 7 punts: MOVISTAR,EUSKALTEL i ONO. Els primers per sobre del 7,5 i l’últim fregant el 8. A l’altre costat, per sota dels 6 punts estan VODAFONE, JAZZTEL i ORANGE. Entre uns i uns altres R (6,60) i TELECABLE (6,03).

En assistència tècnica els pitjors, una altra vegada, són ORANGE (repara en més de 5 dies, 126 hores) i TELECABLE (més de 4 dies); prop d’ells R. JAZZTEL i VODAFONE més de 3 dies. ONO mostra les millors dades, 27 hores, després EUSKALTEL i MOVISTAR que superen lleugerament les 40 hores.

El percentatge d’avaries per línia penalitza a VODAFONE i R, tots dos prop del 4%. Per la seua banda, ORANGE i TELECABLE superen el 3%. Però és MOVISTAR, l’operador que trenca la seua tendència habitual, amb una mica més del 5%, si ben segons apunten les dades de la SETSI del primer trimestre de 2017 estan en camí de tornar a la normalitat; es veurà.

MOVISTAR repara en 48 hores prop del 98% de les avaries i ONO el 97%. Per sota del 80% VODAFONE i TELECABLE. Ronden el 90% ORANGE i R. EUSKALTEL (47 hores) aconsegueix el 95%.

Finalment, els cabals mitjans de descàrrega i pujada, tant en fix com en mòbil (en aquest últim, als operadors sense xarxa se’ls atorguen els mateixos ràtios que aquell que li dóna suport) mostren registres de descàrrega mòbil que oscil·len entre el 64% (MOVISTAR) i el 42% (ORANGE i tots els operadors als quals lloga la seua xarxa). La mitjana de pujada mòbil es mou entre el 58% i el 52%, amb els mateixos protagonistes a un costat i a l’altre.

Respecte al cabal mitjà de descàrrega en banda fixa es registren valors entre el 74% de TELECABLE i el 99% d’ONO. Els mateixos operadors marquen els extrems del cabal mitjà de pujada, 69% i 98% respectivament.

Quant als cabals registrats en les xarxes des de 100 Mbps a 300 Mbps, indicar que tots els operadors aconsegueixen o superen el 95% de descàrrega, excepte EUSKALTEL, que depenent de la velocitat es mou entre una mica més del 80% i una mica menys del 90%. TELECABLE no arriba al 75%.

Respecte al cabal de pujada d’aqueixes mateixes xarxes tots ronden el 98%, excepte R que es mou entre el 80% i el 94%. TELECABLE en les seues ofertes no arriba al 70%.

 

 

Qualitat en telefonia

També en telefonia, només EUSKALTEL (8,62) i MOVISTAR (8,51) superen aquesta cota. La resta està lluny, entre els 5,62 punts (ORANGE) i els 6,77 (JAZZTEL).

El temps de connexió penalitza a VODAFONE (25 dies) i R (19,50). La resta està al voltant de la quinzena, excepte JAZZTEL que s’aproxima a 12 dies.

També el percentatge d’avaries, per sobre del 3,5%, llastra a VODAFONE i ORANGE. JAZZTEL supera el 2,5% i TELECABLE s’acosta a aqueix nivell.

Les hores emprades a reparar la major part de les avaries, de nou castiga a VODAFONE, JAZZTEL i TELECABLE que empren entre 70 i 85 hores a solucionar-les. R s’aproxima a les 60. Però, sens dubte, és ORANGE el que pitjor comportament té, 146 hores, una mica més de 6 dies.

 

Reclamacions

Segons la SETSI, que ofereix una dada global per a l’exercici, la freqüència de reclamacions aconsegueix en el fix, una taxa de 6,63que correspon a ONO. El menor percentatge és el de JAZZTEL amb 0,79. Per la seua banda, VODAFONE és que el que més ràpid gestiona la resolució (3,97 dies) i ORANGE i JAZZTEL els que més tarden, per sobre dels 15 dies.

En mòbil, les menors taxes de reclamacions corresponen a MOVISTAR i EUSKALTEL, per sota del 1%. En l’altre extrem R i VODAFONE que superen el 2%. VODAFONE, per sota dels 4 dies és el que menys temps empra en la resolució d’aquestes reclamacions. EUSKALTEL (8,29 dies) i R (10,14) estan en l’extrem oposat.

L’Oficina d’Atenció a l’Usuari de Telecomunicacions (OAUTEL) ofereix dades per categories, encara que solament referits als operadors d’àmbit nacional.

En telefonia fixa el que menys reclamacions rep és MOVISTAR (1,10%), enfront d’un percentatge de 7,73% de JAZZTEL i 4,38% de VODAFONE. En mòbil, de nou repeteix MOVISTAR amb el menor percentatge (0,79%), la resta d’operadors freguen el 1%. Finalment, en relació amb els serveis convergents, el nivell de MOVISTAR se situa en l’1,19%, mentre que la resta d’operadors oscil·la entre el 3,54% d’ORANGE i el 6,73% de JAZZTEL, passant pel 4,21% de VODAFONE.

 

El preu

Quant als preus dels 1.000 minuts de les trucades sense bonificar, (preus bàsics, sense descomptes ni compensació alguna) en telefonia fixa es detecten moviments que han passat desapercebuts per a l’opinió pública, més atenta potser a altres canvis més difosos pels mitjans de comunicació. Aquests moviments representen increments entre 2 i 55 euros en el cost anual, canvis que incideixen, sobretot, en trucades a nombres d’intel·ligència de xarxa i mòbils. Entre els 120 i els 150 euros es troben MOVISTAR, EUSKALTEL i TELECABLE. En la franja dels 165 i 175 se situa ORANGE, JAZZTEL i R. Finalment entre els 200 i els 250 es troben VODAFONE i ONO.

En telefonia mòbil, el cost dels 1000 minuts es mou entre els 185euros i els 200 euros de JAZZTEL i EUSKALTEL. Al voltant dels 250 euros està un altre grup d’operadors: MOVISTAR, ONO, ORANGE i R. Finalment, per sobre dels 270 euros se situen VODAFONE i TELECABLE.

Compartir amb: