Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

març 2022

Aquesta campanya es presenta amb motiu del Dia Mundial del Consumidor, el 15 de març La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones Consumidores ha

 Continguts - La societat civil i la innovació. El Cercle d'Estudis sobre Innovació - Nova Llei de Garanties. S'amplien els terminis de garanties dels productes - El cotxe com mig de transport. Enquesta sobre transport públic i mobilitat -