Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

El 45% de la ciutadania utilitza el vehicle per a desplaçar-se al seu centre de treball

En les grans ciutats s’opta pel transport públic o caminar com a opcions més sostenibles

Majoritàriament la ciutadania utilitza el vehicle propi per a desplaçar-se tant per a anar a treballar com en el seu temps d’oci. Aquesta és una de les conclusions que es desprén d’una enquesta realitzada per la Unió de Consumidors per a conéixer els hàbits de mobilitat e utilització de mitjans de transport per a desplaçar-se i valoració del transport públic.

El vehicle propi, amb un 45%, ja siga cotxe o moto, és el mitjà de transport més utilitzat per les persones usuàries per a desplaçar-se fins al seu lloc de treball, caminant un 32,7%, li segueix l’autobús amb un 24%, el metre amb un 16,3%. En percentatges inferiors s’utilitza un altre tipus de transport com a rodalia, patinet, vehicle compartit o taxi. També és el vehicle propi el mitjà més utilitzat per les persones enquestades per a desplaçar-se en el seu temps d’oci, un 66,7%, van caminant, un 52,8%, autobús, 40,7%, metre un 28,7%. Els motius que manifesten les persones enquestades per a utilitzar el vehicle propi són principalment que no es pot arribar amb un altre mitjà de transport, que és més ràpid i còmode.

Quant a l’ús del transport públic, un 22,5% de les persones consumidores declaren que no ho utilitzen mai o quasi mai, un 11,2% una vegada al mes, un 24,3% menys d’1 dia a la setmana, 23,4% de 2 a 3 dies a la setmana, 10,3% 5 dies a la setmana i només el 8,4% utilitza transport públic tots els dies. Les raons que al·lega la ciutadania per a triar el transport públic per a moure’s són especialment la dificultat d’aparcament i la preocupació pel medi ambient.

En aquesta línia, les persones usuàries del servei de transport públic consideren que s’hauria d’augmentar la freqüència del servei existent, millorar les connexions entre zones, incrementar l’oferta de transport públic, millorar les infraestructures i reduir les tarifes.

Una altra de les conclusions que s’ha pogut extraure d’aquesta enquesta és que el 45,4% de les persones enquestades no han modificat les seues pautes de mobilitat en els dos últims anys pel *COVID 19, enfront del 33,3% que manifesta que sí que ho van fer, i el 19,4% que solament van modificar els seus hàbits de mobilitat per a desplaçar-se durant els primers mesos de la pandèmia. Canvis en els hàbits com optar per anar caminant, intentar desplaçar-se el menys possible o tindre por al contagi i triar un altre tipus de transport.

També s’ha consultat sobre l’ús de la bicicleta o patinet i el 83,2% dels enquestats han manifestat que no els utilitzen per a desplaçar-se. El mateix ocorre amb el servei de taxi, al qual majoritàriament s’utilitza de manera excepcional.

En opinió de Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “a les ciutats més grans, la ciutadania utilitza el transport públic o va caminant quan ha de desplaçar-se per aquesta”. “En canvi en poblacions més xicotetes o quan cal desplaçar-se fora de la ciutat s’utilitza el vehicle propi”. Per tant, “és necessari potenciar l’ús del transport públic, per la qual cosa és fonamental incrementar les connexions i qualitat en el servei especialment entre poblacions”.

Compartir amb: