Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióFormulari afectats Clíniques iDental
Formulario Clínicas IDental

Formulari afectats Clíniques iDental

Instruccions

En el cas que estiga afectat per incompliments, retards o mala prestació dels serveis contractats amb IDENTAL, i tinga finançat el tractament a través d’una entitat financera, és necessari que per a sol·licitar la paralització dels pagaments, haja realitzat o realitze una reclamació en IDENTAL on s’especifique la situació que pateix i, depenent de la urgència o situació personal, sol·licitar la resolució del contracte a fi de poder continuar el tractament amb una altra clínica, o bé la immediata represa per IDENTAL del tractament contractat.

També és convenient sol·licitar a IDENTAL l’historial mèdic, bé per a continuar el tractament amb una altra clínica o bé per a determinar el grau de compliment o incompliment dels serveis contractats amb IDENTAL, i reclamar els imports dels serveis no realitzats.

Per a sol·licitar a l’entitat financera la suspensió dels pagaments, emplene el formulari i remeta-ho a la seua entitat financera (de manera que quede constància), juntament amb la fulla de reclamacions emplenada en IDENTAL o l’expedient de reclamació realitzat en l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor o Associació de Consumidors.

Si la clínica IDENTAL no oferira garanties de continuïtat del tractament o continuara retardant o incompliment els serveis contractats, pot sol·licitar la resolució definitiva del contracte amb IDENTAL així com del contracte de finançament vinculat.

Formulari per a reclamar el fi del financiament amb Clíniques iDental 

Descarregar formulari de reclamació del fin de financiamente de Clínicas IDental

Formulari per a la reclamació a Clíniques iDental 

Descarregar formulari de reclamació Clínicas IDental
Compartir amb: