Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors denuncia davant la Fiscalia a les Clíniques iDental

La Unió de Consumidors denuncia davant la Fiscalia a les Clíniques iDental

Facilita un formulari perquè els afectats puguen suspendre el pagament de les quotes del finançament del tractament

La Unió de Consumidors de València (UCV) ha elaborat un formulari perquè els consumidors afectats pels retards i incompliments de les Clíniques iDental puguen sol·licitar a la seua financera la suspensió immediata del contracte de finançament paralitzant el cobrament de les quotes fins que la companyia iDental oferisca una solució satisfactòria al consumidor.

En les últimes setmanes s’han vist incrementades notablement les queixes i reclamacions dels consumidors per l’incompliment contractual dels tractaments odontológicos en les Clíniques iDental. Els motius de les reclamacions són els continus retards i anul·lacions de les cites de revisió dels tractaments amb el risc per a la salut del pacient que suposa no portar un control, errors de diagnostique i metges per la falta de personal qualificat i de suport i la utilització de materials inadequats en els tractaments contractats.

Segons les reclamacions presentada, les Clíniques iDental estan incomplint les seues obligacions contractuals, ja que no estan prestant els serveis ni prestacions contractades pels consumidors, provocant greus retards en el tractament mèdic i, fins i tot, posant potencialment en risc la salut al no realitzar els seguiments clínics necessaris, no dur a terme les proves imprescindibles ni utilitzar els materials adequats al tractament acordat. A més la gran majoria dels tractaments contractats pels consumidors amb **iDental estan vinculats a un contracte de finançament, per la qual cosa l’empresa percep l’import complet del tractament i els consumidors estan pagant les quotes del finançament sense rebre o haver completat el tractament **odontológico contractat.

Davant els perjudicis econòmics i sanitaris que està provocant a molts consumidors, la Unió de Consumidors de València ha denunciat davant la Fiscalia Provincial de València a les Clíniques iDental per un possible delicte d’estafa i ha sol·licitat que duguen a terme els esbrinaments necessaris per a determinar les accions civils i penals derivades d’aquestes recerques.

No obstant açò, i mentre es determinen, si escau, les accions judicials i a fi de no incrementar el perjudici econòmic que està causant als afectats, la Unió de Consumidors de València ha elaborat un formulari al que té accés a través de la pàgina web www.uniodeconsummidors.org, per a sol·licitar a la seua financera la suspensió del pagament de les quotes corresponents contracte de finançament subscrit per a la prestació del tractament odontològic.

Finalment, Vicente Inglada secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (**UCCV) considera necessari que es duguen a terme mesures encaminades a solucionar la situació d’indefensió en la qual es troben molts consumidors, amb un tractament a mig fer, sense atenció per part dels professionals i havent de fer front al pagament d’unes quotes d’un servei finançat que no s’està prestant.

Pots consultar el formulari en la nostra pàgina web fent clic en el següent enllaç 

Compartir amb: