Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaI Estudi Operadors i Televisió

I Estudi Operadors i Televisió

Movistar ofereix la millor televisió (9,28 punts) sustentant’se amb les seues millors funcionalitats i oferta de canals junt amb la seua millor qualitat

L’ operador amb pitjor puntuació és Orange (5,48 punts) seguit de R Cable(5,90)

El I Estudi d’ Operadors i Televisió: Un nou model de Televisió[1], és un treball que analitza els principals aspectes que poden tenir influència en l’opció d’operador per part dels consumidors i que estan directament lligats a l’oferta televisiva i a la qualitat en Internet dels sis operadors examinats.

Per a realitzar aquest es va atendre a la llista de canals de l’oferta bàsica de televisió dels diferents operadors i també de les principals plataformes de streaming (Netflix, HBO Espanya, Wuaki TV i Amazon Prevalga Video), així com a les funcionalitats oferides i a les dades de qualitat1. Els operadors analitzats van ser Euskaltel, R Cable, Vodafone, Movistar, Orange i Telecable.

A la llum dels resultats Movistar sobreix com l’operador amb la millor opció en serveis de televisió i aconsegueix una nota alta en qualitat. Euskaltel aconsegueix la segona posició i Telecable la tercera. L’operador amb pitjor puntuació és Orange seguit de R Cable, tots dos operadors aconsegueixen aprovar però és més que evident que tenen molts aspectes que millorar en la seua oferta.

 

MOVISTAR EUSKALTEL ORANGE VODAFONE R CABLE TELECABLE
QUALITAT 8,73 8,53 6,04 6,85 5,83 7,26
FUNCIONALITATS

I CONTINGUT

9,82 7,36 4,92 6,09 5,97 7,00
TOTAL 9,28 7,95 5,48 6,47 5,90 7,13

 

Funcionalitats i contingut

A l’hora d’analitzar les funcionalitats de les diferents opcions de televisió oferides pels operadors, es va valorar la pràctica totalitat de les mateixes[2]: control del directe, accés a continguts dels últims dies, oferta VOD, veure sense connexió, multidispositivos i simultaneïtat, APPs, control parental, servei d’enregistrament, accessibilitat i canals de l’oferta bàsica.

Es van deixar fora la funcionalitat mosaic i la possibilitat d’usar el Smartphone com a comandament a distància

Els resultats en relació amb les funcionalitats i oferta del servei de televisió situen a Movistar en el primer lloc amb 9,82 punts, mentre que Orange suspèn amb un 4,92. La qualificació de Movistar es fonamenta, en gran manera, en el seu ampli catàleg de continguts, la possibilitat de visionat sense connexió i la seua aposta per l’accessibilitat de les persones amb discapacitat visual o auditiva. En segon lloc se situa Euskaltel amb un 7,36 i Telecable en tercer lloc amb un 7.

Orange, l’únic suspens en aquesta categoria, ha de treballar en la consolidació no solament del contingut sinó també de les funcions disponibles en el seu servei de televisió.

En la realització de l’estudi, no es podien ignorar ni altres realitats ni les demandes dels usuaris en relació amb els serveis de televisió, per açò es va incloure informació sobre l’oferta de continguts prestats pels operadors i per les principals plataformes de streaming (Netflix, HBO Espanya, Wuaki TV i Amazon Prevalga Video).

 

 

Qualitat

Referent a la qualitat, els aspectes a considerar per a la realització de l’estudi van ser: temps de subministrament, avaries, temps de reparació d’avaries i reclamacions.

Analitzats els paràmetres que afecten a la qualitat del servei d’Internet es conclou que Movistar, amb una nota de 8,73, ofereix la major qualitat amb quasi tres punts de diferència sobre l’últim operador, R Cable, que no aconsegueix el 6. Solament un altre operador supera el 8, Euskaltel (8,53). Dins del notable trobem a un altre operador del nord peninsular, Telecable (7,26).

Atenent al mateix temps que transcorre des de l’instant en el qual l’operador rep una sol·licitud vàlida de subministrament d’un accés a Internet sobre una línia en servei fins a l’instant en el qual el servei s’activa per al seu ús, la millor dada li correspon a Telecable amb una mitjana de 12,67 dies, seguit de Movistar i Euskaltel amb 13dies.

En el que concerneix a les avaries, el percentatge més baix li correspon a Movistar amb un 2,51% seguit Telecable (2,88%). La pitjor dada és per a R amb un 4,33%.

Sobre el temps de reparació d’avaries, és a dir, sobre el temps transcorregut[1] des de l’instant en el qual un client avisa d’una avaria fins al moment en el qual el servei, o serveis, són restablits al seu normal funcionament, torna a ser Movistar l’operador amb millor puntuació ja que repara el 95% de les avaries de menor durada en un temps màxim de 44,5 hores i quasi el 97% dins del termini objectiu.

Finalment, en l’apartat de les reclamacions relatives al servei telefònic i/o al servei d’accés a Internet, Vodafone és l’operador amb menor percentatge de reclamacions en relació al servei fix, en l’extrem les pitjors dades són per a Telecable i R Cable. També en el servei mòbil R aconsegueix una mala puntuació ja que és l’operador amb major percentatge de reclamacions, quasi quatre vegades més que el millor, Euskaltel.

 

[1]UCV difon l’I Estudie Operadors i Televisió: un nou model de Televisió, elaborat per la Unió de Consumidors de Galícia.

[2]Les funcionalitats van ser arreplegades de les pàgines web dels operadors els dies 12 i 13 de juliol. Les dades de qualitat són els publicats en el primer trimestre del 2017 per la SETSI (Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació)

[3]Es van contemplar els següents mesuraments:

Temps màxim per a la resolució del 95% d’avaries de menor durada (percentil95)

Percentatge d’avaries reparades en el termini objectiu establit per l’operador, amb indicació d’aquest termini.

Compartir amb: