Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Informació sobre la directiva relativa a viatges combinats en relació amb el COVID-19

Si ha reservat un paquet turístic (és a dir, una combinació d’almenys dos serveis de viatge, p. ex. transport i allotjament) i encara no ha eixit de viatge, consulte els avisos per a viatjar de les seues autoritats nacionals i contacte amb el seu operador turístic o agència de viatges.

L’assessorament sobre viatges és una competència nacional. Comprove si la seua autoritat nacional, per exemple el Ministeri d’Afers exteriors, va emetre un advertiment oficial de viatge per a la regió a la qual planeja viatjar.

Els consells de viatge s’actualitzen a mesura que canvia la situació. La llista dels estats membres de la UE amb els seus consells per a viatjar estan disponibles en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/travel-advice-list.pdf

D’acord amb la Directiva relativa a viatges combinats i als serveis de viatge vinculats, tant el viatger com l’operador turístic poden cancel·lar el viatge sense penalització en cas de “concórrer circumstàncies inevitables i extraordinàries en el lloc de destinació o en els voltants que afecten de forma significativa a la ejecució del viatge combinat o al transport de passatgers al lloc de destinació.” (Articul 12 (2) de la Directiva sobre viatges combinats).

“Circumstàncies inevitables i extraordinàries” significa una situació fora del control de la part que l’al·lega i les conseqüències de la qual no haurien pogut evitar-se fins i tot si s’hagueren adoptat totes les mesures raonables. Riscos significatius per a la salut humana, com el brot d’una malaltia greu com el COVID-19 en la destinació del viatge o els seus voltants, són generalment qualificables com a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

La evaluació de si aquestes circumstàncies afecten significativament el desenvolupament del viatge combinat, ha de fer-se cas per cas.

Un advertiment oficial de viatge de les autoritats nacionals és un indicador important que el contracte de viatge combinat pot cancel·lar-se a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries que afecten el desenvolupament del viatge.

Exemple: si vostè ha reservat un paquet turístic en una ciutat o regió a la qual l’accés està restringit o on la vida pública està subjecta a limitacions significatives (per exemple, tancament d’atraccions turístiques o museus), això ha de donar-li el dret de cancel·lar el seu viatge.

Exemple: si vostè o un familiar acompanyant té una afecció mèdica per la qual la exposició al COVID-19 és particularment perillosa, deuria tindre dret a cancel·lar el seu contracte de viatge combinat si les autoritats competents declaren que existeix un risc alt de contagi amb COVID-19 en la destinació del viatge o llocs pròxims.

Per tant, es tindria que avaluar, si els viatgers, dins d’uns paràmetres raonables, poden dirigir-se a la seua destinació a la llum dels riscos sobre la seua salut i la seua vida. La seua sensació subjectiva de por no seria suficient.

Aquest document no ha sigut formalment adoptat o donat suport per la Comissió Europea. Les opinions expressades en aquest document és l’opinió dels serveis de la Comissió Europea i no pot considerar-se com una posició oficial de la Comissió Europea. La màxima autoritat per a interpretar el dret de la UE recau en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

En aquests casos, l’organitzador o el viatger poden cancel·lar el contracte de viatge combinat. El viatger té dret a obtindre un reembossament complet de qualsevol pagament realitzat pel paquet de viatge combinat, en els 14 dies següents.

Abans de cancel·lar, li suggerim que es pose en contacte amb el seu operador turístic o agència de viatges, que li pot proposar solucions alternatives, com l’ajornament del viatge o un canvi de destinació.

Si ha reservat un paquet turístic i està bloquejat a l’estranger, el seu operador turístic ha de facilitar-li assistència.

Els operadors turístics han de brindar assistència als viatgers en dificultats, fins i tot proporcionant informació sobre serveis de salut i assistència consular, ajudant a efectuar comunicacions a distància i cercar solucions de viatge alternatives.

En cas que el viatger no puga tornar a casa segon el programat (per exemple, vol cancel·lar) a causa de “circumstàncies inevitables i extraordinàries”, els operadors turístics han d’assumir el cost de l’allotjament per a un màxim de tres nits, si el transport del viatger per a tornar a casa forma part del paquet contractat. Si vostè està bloquejat durant més de tres dies, és possible que hi haja d’assumir els costos addicionals, llevat que la legislació de la Unió sobre drets dels passatgers aplicable als corresponents mitjans de transport per al retorn del viatge establisca períodes més llargs. Novament, li demanem que contacte amb el seu operador turístic per a obtenir més informació.

Si desitja obtenir més informació sobre els seus drets respecte a la Directiva relativa a viatges combinats, per favor consulte la pàgina web europea sobre viatges combinats.

Informació de la Comissió Europea actualitzada:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/mobility_es

Compartir amb: